Klimaforandringerne medfører et øget behov for kortlægning og viden om konsekvenserne af bl.a. voldsommere nedbørshændelser. Hvordan vil fremtiden tegne sig for Gudenådalen, hvilke klimasikringstiltag kan overvejes og hvordan påvirker det den måde Gudenådalen anvendes på? Spørgsmålene og holdningerne hertil er mange.

Gudenåkomitéen inviterer til et spændende temamøde om klimatilpasning i Gudenådalen, hvor forskellige interessenter – staten, videnskaben, landbruget, naturen og lodsejeren - kommer med hvert deres perspektiv på klimatilpasning i Gudenådalen.

Den 21. juni kl. 10.00 - 15.00 på Værket, Sven Dalsgaards Plads 1, 8900 Randers.

Pris 500 kr.

Tilmelding og betaling senest 10. juni via Silkeborg Kommunes webshop

Se programmet her.