Kom til stormøde om de massive mænger vand på


Hotel Pejsegården, Brædstrup den 29. februar kl. 13.00 -16.00, Søndergade 112, 8740 Brædstrup.

Mange parcelhusejere, sommerhusejere og landmænd oplever dagligt kampen mod de massive mængder vand, som ikke i tilstrækkeligt omfang bliver håndteret af myndighederne. Der er brug for, at de tager deres ansvar omkring vandløbene alvorligt, og sikrer bedre mulighed for gennemstrømning.

Derfor indkalder Landbrug & Fødevarer, Danske Vandløb samt Ålauget GST - Gudenåen - Silkeborg - Tange Sø til stormøde om de massive oversvømmelser, som vi ser landet over.
Mød op og deltag i debatten.


Tilmelding er nødvendig af hensyn til forplejning Tilmeld dig her.