Med baggrund i restriktionerne omkring Corona er den planlagte generalforsamling den 11. marts 2021 udsat indtil videre.

Der er ikke fastlagt en ny dato, da vi afventer udviklingen i situationen omkring Corona.