Læserbrev: 
Christian G. Jensen, Formand for Landboforeningen Kronjylland, Nis Hjort, Formand for Vejle-Fredericia Landboforening, Frede Lundgaard Madsen, Formand for LandboForeningen Midtjylland og Henrik Nielsen, Formand for Østjysk Landboforening.

Opråb: Massive mængder vand kræver nytænkning i kommunerne  

Vi har været igennem et efterår og en vinter med massive mængder regn, oversvømmelser og stigende grundvand. Det har skabt store udfordringer både på landet og i byen. Som formænd for op mod 2400 landmænd i det østjyske ønsker vi at presse på for at få en ny vandforvaltning i vores kommuner. Kommunerne er nødt til at opgradere, styrke og nytænke den forvaltning, de har i dag, hvis de skal håndtere de udfordringer, vi står overfor.

Kommunerne har en række dygtige biologer, som løser en væsentlig opgave, men der skal flere folk til med et teknisk perspektiv. Det er afgørende, at kommunerne ansætter hydrogeologer, der sammen med biologerne kan sikre, at vi får styr på vandet.

Teknisk viden er nødvendig

I dag er det typisk biologer, der har ansvar for at forvalte vandløbsloven. De har fokus på naturkvaliteten af vores vandløb - ikke mindst fordi vi har internationale forpligtigelser, vi skal overholde. Når det kommer til tekniske løsninger, kan biologerne hurtigt komme til kort. De kan sagtens bestille en rapport hos en ingeniørvirksomhed, men har de kompetencer til at forstå den og bruge den? Det kan vi til tider blive i tvivl om.  

Set udefra bruger kommunerne mange ressourcer på rapporter og analyser fra store rådgivningsselskaber, som kommunalpolitikerne skal træffe beslutninger ud fra. I sidste ende er det konklusionen, man læner sig op ad, og mellemregningerne overlader man til ingeniører. De kompetencer skal da være i kommunen, så udvikling, håndtering og løsninger går hånd i hånd med de andre krav, der er til miljø og natur.

Med stigende havvandsstand, stigende grundvand og øget nedbør er det ikke længere nok at snakke om grødeskæring. Man er nødt til at se på hele vandoplandet for at forstå, hvordan vandet arter sig og hvilke konsekvenser, det har.

Løsninger – også på land
 Vi oplever, at både landbrug og kommuner er groet fast i en forestilling om, at regulativer og lovgivning kan løse vores problemer. Det er ikke muligt, og den tankegang er nødt til at stoppe nu! Tiden er inde til at finde løsninger, der går ud over vandløb og regulativer. Løsningerne skal også findes på land. Hvor skal vandet hurtigt væk? Hvilke vandløb skal vi passe særligt på? Hvordan kan vi beskytte vores værdier, uanset om det er boliger eller landbrugsarealer? Spørgsmålene er mange, og der er nok at gå i gang med. Vi skal have flere folk ombord, der ved noget om vand og hydrogeologiske forhold for at kunne håndtere de udfordringer, vi står overfor.

Lad os stå sammen
Syv borgmestre har indgået en aftale for at løse problemerne med oversvømmelser langs Gudenåen. Aftalen er ambitiøs, men absolut nødvendig for den videre proces. Nu skal vi også have styrket og opgraderet den praksis, der er til vandforvaltning i kommunerne – og så skal vi ud over stepperne. Vi har en fælles opgave, vi må stå sammen om at løse. I landbruget er vi klar!