https://mcusercontent.com/f60bc41fa9b57b5c88261f064/images/468eb285-06fd-4d97-8401-1b70fe3ec326.png

https://mcusercontent.com/f60bc41fa9b57b5c88261f064/images/487d7786-1c99-4350-a8b5-04bad3b879b3.jpgAf formand
Christian G. Jensen


Mail:
alleenlund@gmail.com

Telefon: 23 26 96 25

 

Generalforsamling

Den 11. juni fik vi endelig holdt generalforsamling. Det var en rigtig god aften, hvor godt 50 medlemmer var mødt op. Alle var indstillede på at efterleve de forholdsregler, vi havde været nødt til at tage, og aftenen endte næsten som en helt almindelig generalforsamling.
Nu er der knapt så lang tid til næste generalforsamling, men der betyder ikke, at der bliver mindre at snakke om til den tid. Der er hele tiden noget, vi skal forholde os til som forening, og vi forsøger efter bedste evne at varetage dine interesser. Husk at sætte kryds i kalenderen til næste års generalforsamlingen torsdag den 11. marts.

Den nye bestyrelse
På generalforsamlingen var hele bestyrelsen på valg, da vi fremadrettet skal være ni medlemmer frem for 11 i bestyrelsen. To medlemmer – Peter Sommer Jensen og Niels Bak Jensen - valgte ikke at genopstille. Resten af bestyrelsen genopstillede og blev valgt. Du kan se den nye bestyrelse her.https://mcusercontent.com/f60bc41fa9b57b5c88261f064/_compresseds/0ef5da8a-bb25-4d36-9229-c0e84c3d6299.jpg
Den nye bestyrelse fra venstre: Poul Jakob Bønløkke, Morten Schnack, Finn Bay-Smidt, Anette Nørgaard Jensen, Christian M. Therkildsen, Christian Jensen, Theo Van Diepen, Jesper Kviesgaard Thomsen og Christian Højgaard Weigelt

Tak for indsatsen
Jeg vil gerne takke Peter og Niels for deres store indsats i bestyrelsen. Du kan læse lidt om dem her:

Peter Sommer Jensen
Peter bor i Værum ved Randers. Han er gift med Anita og har tre piger. Han har i mange år været medlem af Åbent Landbrug udvalget i Landboforeningen Kronjylland:
Marts 2003: Indtrådt i Husdyrsbrugsudvalget for svin i Kronjysk Landboforening
Marts 2005: Indtrådt i bestyrelsen for Kronjysk Landboforening
Marts 2006: Formand for Husdyrsbrugsudvalget for svin i Kronjysk Landboforening
Marts 2010: Fusion Århus-Hadsten Landboforening og Kronjysk Landboforening til Landboforeningen. Kronjylland
Marts 2010: Medlem af bestyrelsen og Formand for svin i Landboforeningen Kronjylland
Marts 2013: Medlem af bestyrelsen for LMO
Marts 2014: Næstformand i Landboforeningen Kronjylland.

Niels Bak Jensen
Niels bor i Vorre ved Løgten-Skødstrup:
Marts 2005: Indtrådt i Deltidsudvalget i Århus-Hadsten Landboforening
Marts 2009: Formand for Deltidsudvalget og indtrådt i bestyrelsen for Århus-Hadsten Landboforening
Marts 2010: Fusion Århus-Hadsten Landboforening og Kronjysk Landboforening til Lbf. Kronjylland
Marts 2010: Medlem af bestyrelsen og Formand for deltid i Landboforeningen Kronjylland
 

Indhold af nitrat i drikkevandet i Randers

I Randers Kommune er der et politisk ønske om at sænke grænseværdien for nitrat i drikkevandet.
Vi har en rigtig god dialog med Randers Kommune og har sammen skrevet et brev til sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke for at høre, om der ud fra en sundhedsfaglig vurdering er grundlag for at revurdere grænseværdien. Det har vi nu fået svar på, og det er der ikke grundlag for på nuværende tidspunkt, så det er det, vi arbejder videre med
https://mcusercontent.com/f60bc41fa9b57b5c88261f064/_compresseds/f8b336f3-e5eb-4144-a0a9-4dccf409da85.jpg


 

Beder-sagen

I øjeblikket venter vi i spænding på en afgørelse fra taksationskommissionen. Den skulle komme ultimo juni, så vi nærmer os med hastige skridt. Når afgørelsen falder, skal vi i samarbejde med Landbrug & Fødevarer og de berørte lodsejere tage stilling til, om vi er tilfredse med udspillet til erstatning. Er vi ikke det, har vi mulighed for at anke afgørelsen. Det har Aarhus Kommune også.
 

 

Multifunktionel jordfordeling

I Folketingets tørkepakke fra september 2018 blev der afsat 150 millioner kroner til multifunktionel jordfordeling. Multifunktionel jordfordeling kan ses som et puslespil, hvor du som landmand kan være med til at lægge brikkerne og tegne stregerne for at få de mest optimale forhold på din bedrift. Jordfordelingen kan desuden udvikle dit lokalområde og skabe værdi i naturen, fremme biodiversiteten og give nye rekreative muligheder. Ved at kombinere mange interesser kan vi nå langt sammen.

I Landboforeningen gør vi, hvad vi kan, for at varetage dine interesser, og vi fornemmer stor lydhørhed i vores samarbejde med kommunerne – også når vi påpeger udfordringer. Kommunerne er afhængige af vores samtykke til projektet, og det er helt frivilligt, om du ønsker at deltage i multifunktionel jordfordeling.https://mcusercontent.com/f60bc41fa9b57b5c88261f064/images/4cbbc908-0ed8-4160-9858-1172e9543e5f.jpg
 

God sommer

Vi nærmer os sommerferie, og samfundet skrues ned på vågeblus. Vi er her dog stadig, så hvis du får brug for os i landboforeningen, er du velkommen til at kontakte os.

Rigtig god sommer. Jeg håber, du husker at nyde den - og at du får holdt din ferie.

Venlig hilsen
Christian

https://mcusercontent.com/f60bc41fa9b57b5c88261f064/_compresseds/fc91f148-ee38-427b-b7f7-aa466d017176.jpg

Følg os på

 https://mcusercontent.com/f60bc41fa9b57b5c88261f064/images/70adbf89-263e-481c-b4a6-0a7252d93617.png


Din landboforening er på Facebook. Her kan du følge med i aktuelle politiske sager, hvad der sker i vores forening og inden for vores erhverv. Find os her:
Facebook.
 

 

Besøg vores Facebook side


Kontakt foreningssekretariatet på telefon 87 28 26 02

https://mcusercontent.com/f60bc41fa9b57b5c88261f064/images/54682c1a-f9a6-4032-bc71-b4695ec8f070.png