Af formand
Christian G. Jensen


Mail: alleenlund@gmail.com

Telefon: 23 26 96 25

 

En ekstremt hård periode

Det har været en nem og billig høst i år. Vi har haft et fantastisk høstvejr og har undgået omkostninger til tørring. Kvaliteten af afgrøderne har der heller ikke været noget at klage over – mængden, tror jeg, har været omkring normal for de fleste.

Men at skulle afvikle sommerferie, høste, så efterafgrøder og tidlig vintersæd inden for en meget kort periode har været hård kost. Vi skal nå det hele på den halve tid, og det er bestemt ikke blevet nemmere med de nye efterafgrødekrav. Vores medarbejdere ønsker selvfølgelig at holde ferie med deres børn, når de har ferie fra skolen. Det er helt forståeligt, men det har været en hård periode at komme igennem, hvor vi har været nødt til at trække store veksler på alle i medarbejderstaben. Hvordan er det så lige, det skal gå, hvis nu høstvejret skulle finde på at drille? Det kan man kun gisne om.

Det er ikke holdbart i længden og skaber nogle urimelige arbejdsforhold, som vi ikke kan stå inde for. Hvordan skal vi gøre vores erhverv attraktivt for unge mennesker, når arbejdsforholdene er så horrible? Det er vigtigt at få synliggjort, og vi gør en stor indsats for at italesætte det over for vores politikere
 
 
Indsatsplaner for vand

Aarhus Kommune er igen startet op med indsatsplanlægningen. Det varer ikke så længe, inden indsatsplanen for StorAarhus bliver sendt i høring. Det skal du som lodejer være opmærksom på. Som forening sender vi et overordnet høringssvar og opfordrer dig som lodsejer til at gøre det for din egen bedrift. Det, Aarhus Kommune vil, er at udbrede principperne fra Beder til StorAarhus, uanset hvor meget modstand, vi yder. 

Der er ingen grund til at tro, at indsatsplanerne forsvinder, selv om vi kæmper en brav kamp. Det eneste håb, vi har, er, at vi vinder retssagen om lovligheden i, at kommunen forbyder brugen af pesticider på udvalgt landbrugsjord. Det er en principiel sag, som ryger direkte i Landsretten inden for det næste år. Udover sagen om lovligheden kører vi også en sag om erstatningernes størrelse til de landmænd, der er ramt i Beder.

Beder-sagen
For nyligt blev der taget et stort skridt i den rigtige retning i Beder-sagen. Taksationskomissionen har nemlig vurderet, at det er et alt for lavt tilbud om erstatning, som Aarhus Kommune har givet ni landmænd i og omkring Beder, for at de ikke længere må bruge pesticider, når de dyrker deres marker. Kommissionen har dermed underkendt Aarhus Kommune og hæver erstatningen med 50 %.

En stor del af lodsejerne i Beder-sagen har valgt at sende udmålingen til overtaksationen, da de stadig ikke mener at være fuldt kompenseret.  Det er vores advokat enig i. Derfor sender Landbrug & Fødevarer nu sagen videre til overtaksation, og hvis det ikke lykkes at opnå fuld erstatning der, er næste skridt domstolene Vi ser desværre fortsat ind i en lang proces, som indtil nu har stået på i 13 år. 

Sagen har principiel karakter og er utrolig vigtig, da vi ikke kan leve med, at lodsejere får trukket påbud ned over hovedet uden at få en ordentlig erstatning. Det er rigtig ærgerligt, at sagen trækker i langdrag, men det er vigtigt, at vi kæmper videre for de mennesker, der uforskyldt er havnet i denne situation.
 
 
Afrikansk svinepest

Af Morten Schnack, bestyrelsesmedlem
Der er fundet et dødt vildsvin i Tyskland helt op til den polske grænse. Det er bekymrende og alvorligt, men den afrikanske svinepest er reelt ikke kommet tættere på os i Danmark, end den var for en måned siden. Det drejer sig kun om få kilometer.

Det døde vildsvin i Tyskland har dog givet en del panik i markedet og påvirket svinenoteringen, men vi er nødt til at tage det stille og roligt. For os, der producerer i Danmark, kommer det forhåbentligt ikke til at betyde en ny krise. Det håber – og tror – jeg ikke. Måske på kort sigt, men ikke på den lange bane. Det er vigtigt, at vi forholder os til svinepesten med sund fornuft, så aftagerne af de danske smågrise fortsat har lyst til at tage grise ind.  Der er generelt stor efterspørgsel i verdensmarkedet på den gode vare, vi kan levere, så for mig at se er der ingen grund til panik, som situationen er nu. Den afrikanske svinepest er stadig langt fra den danske grænse – det skal vi holde fast i.

I Tyskland arbejder man i øjeblikket på at lave en regionsopdelt eksport-aftale, så den vestlige del af Tyskland forsat kan eksportere svinekød. Det kan være med til at stabilisere markedet og sikre, at de tyske landmænd fortsat aftager vores smågrise.
 
 

Multifunktionel jordfordeling i Favrskov

Sammen med Favrskov Kommune og Naturstyrelsen indbyder vi den 17. september lodsejere med interesse i området ved Hadbjerg, Selling og Hadsten til en snak om multifunktionel jordfordeling. Projektet kombinerer landbrugsproduktion med blandt andet vandparkering, klimatilpasning og fritidsliv.

Multifunktionel jordfordeling kan både være med til at samle lodsejernes arealer og gøre lokalområdet endnu mere attraktivt. Det er nemmere at få noget godt til at ske, når vi står sammen.

Projektet er i sin spæde opstart, og for at vi kan komme videre med en ansøgning om finansiering fra Landbrugsstyrelsen, har vi brug for tilkendegivelser om interesse i projektet fra en stor del af de inviterede lodsejere. Jo flere vi er, jo større chance er der for, at en ansøgning går igennem. Det er selvfølgelig helt frivilligt, om man ønsker at deltage, men for mig at se, er det et projekt med gode perspektiver både for den enkelte landmand og lokalområdet.
 


Følg os på Instagram

 

De ni foreninger bag Velas er kommet på Instagram – en fælles profil der skal være med til at fortælle den gode historie om dansk landbrug. Tanken er, vi åbner døren til staldene, markerne og livet på landet på Instagram… når nu det er så besværligt i den virkelige verden på grund af COVID-19.
Hvis du er på Instagram, vil jeg derfor opfordre dig til at følge profilen. Du finder den ved at søge på @dansk.landbrug. 

 


Nu er høsten afsluttet og efterafgrøderne i jorden. Jeg håber, det giver lidt ro og mulighed for at tage en kop eftermiddagskaffe ved køkkenbordet. Hvis du har spørgsmål eller udfordringer, jeg kan hjælpe med, hører jeg gerne fra dig. 

Rigtig god arbejdslyst
/Christian 

Besøg vores Facebook side


Kontakt foreningssekretariatet på telefon 87 28 26 02