Af formand
Christian G. Jensen


Mail: alleenlund@gmail.com

Telefon: 23 26 96 25

Et turbulent år... med lyspunkter

 
2020 har været et meget anderledes og turbulent år, hvor Corona har taget dagsordenen. Vi har været nødt til at sætte foreningens aktiviteter på stand by, men det var vigtigt for os at gennemføre generalforsamlingen, og det lykkedes, selv om vi måtte udsætte den fra marts til juni.

Dansk landbrug har haft rekordhøj indtjening under coronakrisen. Samlet set ventes vores erhverv at få et resultat på 14,1 mia. kroner efter renteudgifter ifølge en prognose fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi. Resultatet er især drevet af, at 2020 startede med helt fantastiske priser på grise, og selv om de ændrede sig brat, da den afrikanske svinepest kom tættere på, og vi fik udfordringer med at få slagtet grisene, blev det samlede resultat rigtig godt. Ligeledes er det også gået fornuftigt for de øvrige sektorer - hvis vi ser bort fra minkbranchen.

Sammen med Landbrug & Fødevarer og andre lokale landbrugsforeninger kan vi også glæde os over, at vi er lykkedes med to sager, vi har kæmpet for:

Beder-sagen
Nitrat i drikkevandet i Randers Kommune.
Beder-sagen
I eftersommeren vurderede Taksationskommissionen, at det var et alt for lavt tilbud om erstatning, Aarhus Kommune gav ni landmænd i og omkring Beder, for at de ikke længere må bruge pesticider på deres marker. Kommissionen hævede erstatningen med 50 %. Det var en sejr og et stort skridt på vejen, men det var ikke nok, da vi mener, at landmændene skal have fuld erstatning. Landbrug & Fødevarer har sendt sagen videre til overtaksation, og hvis det ikke lykkes at få fuld erstatning der, er næste skridt domstolene. Vi er nødt til at reagere på, at lodsejere får trukket påbud ned over hovedet uden at få en ordentlig erstatning.
 
Nitrat i drikkevand
Randers Kommune har i længere tid arbejdet på at nedsætte grænseværdien for indholdet af nitrat i drikkevand til 4 mg/l. Da grænseværdien i Danmark ligger på 50 mg/l, har vi i samarbejde med Djursland Landboforening og Østjydsk Familielandbrug været i dialog med Randers Kommune. Vi har også skrevet et brev til sundheds- og ældreministeren for at høre, om der er grundlag for at revurdere grænseværdien. Svaret fra ministeren kunne sagtens have været brugt til at skrive, at vi har banket kommunen på plads, men det er ikke den måde, vi arbejder på i de tre foreninger. Vi har fået dette på plads gennem dialog med kommunen, og det er det, vi ser som måden at opnå gode politiske resultater på. Vores indsats har givet pote. Randers Kommune kan ikke leve med, at sagen trækker i langdrag og har netop besluttet sig for, at de ikke fastholder kravet om en grænseværdi på 4 mg/l. Det er vi yderst tilfredse med. 


 


Randers Kommune vurderer BNBO’ere


Randers Kommune arbejder på at færdiggøre sårbarhedsvurderingerne i BNBO-områder for Randers Syd og sende brev ud til alle berørte lodsejere med indledende information. Det er yderst positivt, og hvis du hører fra kommunen, vil jeg opfordre dig til at gå i konstruktiv dialog med både kommune og vandværk. Det er vigtigt, at du sætter dig ind i, hvilke muligheder du har på dine arealer, og hvilke konsekvenser der kan være, så du bedst muligt kan skræddersy en individuel løsning.

I foreningen havde vi planlagt at holde informationsmøder om BNBO den 18. januar, men på grund udviklingen i Corona, er vi nødt til at udsætte mødet igen. Det er rigtig ærgerligt, men desværre nødvendigt.
  


Kontingent


På delegeretmødet fik vi valgt Søren Søndergaard som ny formand for Landbrug & Fødevarer. Han er en ihærdig og dygtig fyr. Som noget nyt opretter Landbrug & Fødevarer en ny pulje til akut beredskab. Det betyder, at vi i Kronjylland ekstraordinært skal betale 110.000 kroner. Da vi forventer et pænt overskud i foreningen, betaler foreningens kasse. Ligeledes lader vi medlemskontingentet være uændret i 2021, selv om Landbrug & Fødevarer forhøjer grundbeløbet. Vi ønsker at holde kontingentet i ro i år, da sidste års nye kontingentstruktur betød en stigning for flere af vores medlemmer.

Betaling af faktura
Vores forening har i en årrække haft rådgivningsselskabet, Velas, til at opkræve foreningskontingentet. Det ændres fremover, så du ved næste opkrævning i februar modtager en faktura direkte fra Landboforeningen Kronjylland. Fakturaen skal betales senest 1. marts.
 
Hvis du ønsker en automatisk betaling af dit kontingent, skal du tilmelde fakturaen til PBS – også selv om betalingen tidligere har kørt over PBS.

Du vil modtage en særskilt mail, som helt nøjagtig beskriver, hvad der kommer til at ske, og hvad du selv skal gøre.
  


En, to tre…. SØG


Vi har nogle fondsmidler, som vi har svært ved at komme af med. Det er rigtig ærgerligt. Sparekassen Vendsyssels Jubilæumslegat yder økonomisk støtte til unge landmænd, så hvis du har mulighed for at søge, vil jeg opfordre dig til at gøre det. Du kan også hjælpe ved at prikke til unge mennesker i din omgangskreds. Legatet har en formue på 100.000 kroner, og da det skal nedlægges over de næste tre år, skal vi have uddelt ekstraordinært mange penge. Ansøgningsfristen er den 7. februar 2021.
 
Hvem kan søge?
Sparekassen Vendsyssels Jubilæumslegat yder økonomisk støtte til unge landmænd m/k fra foreningens område, der er i gang med en landbrugsfaglig uddannelse, er færdiguddannet og er i gang med landbrugsfaglig efteruddannelse, eller er under uddannelse til at virke i den landøkonomiske rådgivningstjeneste. Legatansøger skal have arbejdsmæssig tilknytning til foreningens område.
 
Du finder ansøgningsskemaet på foreningens hjemmeside 


Tillykke


Endnu engang tillykke til parret fra Gjerlev for prisen for godt landmandskab. Vi er stolte af at have den type bedrift i vores forening. 


Glædelig jul


2020 lakker mod enden, og vi står foran et nyt år. Lad os håbe, det bliver mere normalt, end det vi har været igennem. Bliver det ikke det, skal vi nok også håndtere det - vi er som erhverv utrolig omstillingsparate.

Jeg håber, du får mulighed for at slappe af og nyde julen sammen med din familie, selv om den måske ikke bliver helt, som I havde planlagt.

Glædelig jul og godt nytår.
/Christian
 


 

Besøg vores Facebook side


Kontakt foreningssekretariatet på telefon 87 28 26 02