Af formand
Christian G. Jensen


Mail: alleenlund@gmail.com

Telefon: 23 26 96 25

 

Generalforsamling... men hvornår?COVID-19 er over os, og vi kan ikke holde generalforsamling i marts, som vi plejer. Vi vil dog gå langt for at holde en fysisk generalforsamling og håber, det er muligt i maj eller juni, som vi gjorde sidste år. Når der er gået et år imellem generalforsamlingerne, er det også nemmere at skrive en beretning. Vi har endnu ikke fastsat en dato, da vi ikke ved, hvordan situationen udvikler sig, men vi vil selvfølgelig overholde alle frister og retningslinjer i forhold til at indkalde rettidigt. Du hører fra os så snart, vi har fået en dato for vores generalforsamling. 


Mariagerfjord Kommune

Multifunktionel jordfordeling ved Glenstrup Sø
Nu sker der noget ved Glenstrup Sø. Projektet - Fælles Forandring - har været i gang siden 2019 i regi af Realdania og Collective Impact. Afsættet er multifunktionel jordfordeling, som skal skabe en mere nyttig anvendelse af området til gavn for både landbrug, klima, natur og vandmiljø.

Siden sensommeren 2019 har facilitator-teamet, rådet og lokale ildsjæle arbejdet for at realisere 36 idéer, som er beskrevet i en udviklingsplan. Arbejdet er båret af frivillighed og lokalt engagement. Det er spændende, at man har kunnet se muligheder i området, og i landboforeningen bakker vi positivt op om initiativet. Det håber vi også, at du gør.

BNBO – kommunen gør sig klar 
Mariagerfjord Kommune er gået i gang med at holde møder med vandværkerne for at komme tættere på at løse BNBO-opgaven og lave aftaler med de lodsejere, der har BNBO på deres jord. Møderne med vandværkerne er en del af kommunens sårbarhedsvurdering, som blandt andet skal kaste lys over, hvilke boringer kommunen vil beholde, og hvilke der skal lukkes.

Hvis du har BNBO på din jord, går der sandsynligvis ikke lang tid, før du hører fra kommunen eller vandværket. Det er en god idé at være forberedt og have overvejet, hvilket ønsker du har for jord, inden du bliver kontaktet. 


Multifunktionel jordfordeling i Aarhus Ådal


Af næstformand Poul Jakob Bønløkke
 
Aarhus Kommune er ved at undersøge interessen for en større frivillig jordfordeling i området omkring Aarhus Ådal, der sammentænker landbrug med miljø- og naturinteresser. Kommunen har allerede spurgt et mindre udpluk af lodsejerne i området, og på baggrund af deres opbakning har Landbrugsstyrelsen nu givet tilsagn til en større undersøgelse. Det kan derfor være, at du bliver kontaktet af en planlægger fra Landbrugsstyrelsen inden for de næste par måneder.
 
Landboforeningen har været inddraget i processen, og det har været vigtigt for os med en forundersøgelse. Det er et spændende projekt med mange muligheder, hvor målet er at sammentænke landbrugsdrift med udvikling af natur, klimasikring og rekreative områder. Det er positivt, at Landbrugsstyrelsen og kommunen kommer rundt for at høre, hvilke ønsker, muligheder og idéer vi lodsejere har for vores ejendomme og området. Det er frivilligt, om du ønsker at deltage eller ej, men det kan være en god idé at tage dialogen. 
  


Vandplan 3


Vandplan 3 er det store spøgelse, der rumsterer i øjeblikket. Aarhus Universitet har endnu engang sænket overliggeren for, hvor meget kvælstof landbruget må udlede i den kommende vandplanperiode. Eksperterne mente i første omgang, at landbrugets udledning af kvælstof skulle ned på 44.700 ton, men efterfølgende har Aarhus Universitet sænket udledningen til 36.600 ton.  Vi mener ikke, det er fagligt korrekt, og at vi kommer i mål med et vandmiljø i god økologisk tilstand ved udelukkende at fokusere på kvælstof.

Foreningerne bag Velas har derfor i samarbejde med LFØ bestilt nogle analyser af en række fjorde for at blive klogere på, hvad der lokalt sker i vandmiljøet. De analyser, der er færdige på nuværende tidspunkt, viser tydeligt, at der skal en række lokalt tilpassede virkemidler til, hvis vi skal i mål med et bedre vandmiljø, og at vi ikke blot kan fokusere på en centralistisk kvælstofregulering.

Vi får ikke udarbejdet analyser på Randers Fjord i første omgang, da den er voldsomt kompliceret, og da der ikke er så stort et indsatskrav, som der er Hjarbæk Fjord, Vejle Fjord og Horsens Fjord og de valgte fjorde på Fyn. 


Stort tillykke til Carsten Rønde


Stort tillykke til Carsten Rønde, der er blevet kåret til fremtidens landmand. Han har fået afsætningsprisen, da han med stor succes har skabt et nyt koncept - uden at investere en krone. Ved at gå utraditionelle veje har han skabt en ny, bæredygtig form for afsætning af sin landbrugs-produktion.

Med stor entusiasme og masser af gå-på-mod har Carsten åbnet dørene og inviteret en række kokke fra forskellige restauranter og spisesteder i Aarhus-området ud på sin gård. Han viste kokkene rundt, og de så, hvordan han opdrætter frilandsgrise og dyrker grøntsager. De så, hvad Carsten kan levere – og mere til. For dem var rundvisningen på Carstens bedrift en øjenåbner og en tur i et skattekammer af gode råvarer. Den vildtvoksende hyld kunne de bruge i madlavningen, og hø kunne bruges til at ryge skinker med. Planter som åbnede muligheder for kokkene på deres spisesteder. Initiativet har givet pote, og Carsten afsætter i dag økologiske, trehjertede frilandsgrise – og andre råvarer - til en række restauranter og spisesteder i Aarhus og omegn.

Det er spændende, når en kollega tør gå nye veje, og det er godt set af Carsten med bedriftens placering så tæt på Aarhus. Vi er stolte af at have sådan et medlem i vores forening. 


Skal vi mødes... til en fredagsbar?


Vi er meget for os selv i denne underlige tid. Hvis du har en god idé til, hvordan vi kan få noget socialt op at køre, hører vi meget gerne fra dig. Der har været forslået portvinssmagning på nettet. En virtuel fredagsbar kunne også være en mulighed. Hvad tænker du om det? Har du andre idéer? Tag endelig fat i et medlem fra bestyrelsen og byd ind.   

/Christian


 


Besøg vores Facebook side


Kontakt foreningssekretariatet på telefon 87 28 26 02