Medlem af bestyrelsen Christian Therkildsen havde besøg af konservatives udlændingeordfører Marcus Knuth , hvor han fik et indblik i, hvordan stoppet for udenlandske praktikanter fra tredjelande påvirker den daglige drift.

Se artikler fra Landbrugs Avisen og Effektivt Landbrug.