Af formand
Christian G. Jensen


Mail: alleenlund@gmail.com

Telefon: 23 26 96 25

Tak for en rigtig god generalforsamling


Tak for den store opbakning til generalforsamlingen. Jeg er glad for, at så mange havde lyst til at være med til at markere årets gang i vores forening – og sikke en god stemning og spørgelyst, der var.
 
Det kan nogle gange være svært at vurdere, hvad I som medlemmer tænker om bestyrelsens indsats. Derfor er det rigtig dejligt, når nogle af jer tilkendegiver, at vi er på rette vej. Jeg håber, I altid vil komme til os, hvis I har spørgsmål eller kommentarer til den måde, vi griber opgaverne an på.
 
På generalforsamlingen havde vi besøg af Henrik Lund fra Naturli’ Foods. Henrik er en spændende personlighed med krudt i snakketøjet. Han har meget på hjerte og holdt et inspirerende oplæg om plantebaserede fødevarer. Han har stor tiltro til projektet, som bestemt også har vind i sejlene, men han mistede alligevel fodfæste, da Christian Højgaard stillede et par skarpe spørgsmål om biodiversitet og restprodukter fra produktionen. Vi har alle noget at lære.
 
Jan Winther fik også en overraskelse i løbet af aftenen, da et af vores medlemmer gik på scenen for at takke tre Velas-medarbejdere, som alle har ydet en ekstra indsats i en svær situation. Godt at der findes mennesker, som er opmærksomme, tør spørge ind og bakke op, når alt ser sort ud. Det har jeg respekt for.
 
På generalforsamlingen blev alle bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, genvalgt, og vi er så småt trukket i arbejdstøjet og klar til årets indsats for at skabe de bedste rammer at drive landbrug under for vores medlemmer.På generalforsamlingen donerede vores forening 200.000 kroner til Røde Kors Hadsten-Hinnerup. Pengene skal gå til at hjælpe Ukraine både lokalt og i det krigshærgede land.


Aarhus Kommune har sat indsatsplaner i bero


Aarhus Kommune har sat indsatsplanlægningen for pesticidfri dyrkning rundt om Aarhus i bero, efter vi har ført bevis for, at erstatningen skulle være det dobbelte af, hvad kommunen troede. Det er helt fantastisk og kommer til at gøre en stor forskel for alle de landmænd, der kunne blive ramt af lignende krav i indsatsplanerne, hvis Aarhus Kommune ikke ændrede kurs. Det er en sag, vi har kæmpet for siden 2011, og nu kommer resultatet af vores anstrengelser endelig. I pressen har Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse godt nok forsøgt at tage sin del af æren, men det har intet på sig.

Sammen med Landbrug & Fødevarer og andre berørte landbrugsforeninger i lokalområdet har vi stået skulder ved skulder og løftet opgaven sammen. Det har været det hele værd, og jeg vil gerne sende en stor tak til lodsejerne i Beder, der har været med os hele vejen.
 
Selv om Aarhus Kommune har sat indsatsplanerne i bero, er vi ikke færdige med opgaven endnu, da vi fortsat har en retssagen om lovligheden kørende. 

BNBO-møde i Viborg


Den 7. april holdt vi i samarbejde med Danske Vandværker og tre andre landbrugsforeninger et godt og konstruktivt møde i Viborg om BNBO.  Her var lodsejere og vandværker fra det midt og østjyske inviteret til en aften om BNBO-løsninger og den gode proces. På mødet blev det fremhævet, hvor vigtigt, det er at søge dialogen, og at initiativet til at finde en løsning både hviler på lodsejer og vandværk. Alle fordomme skal parkeres derhjemme, og vi skal ikke længere diskutere, om vi skal finde løsninger – for det skal vi.
 
Tak for en rigtig god aften – jeg var imponeret over det store fremmøde!
 
Inspiration
Her kan du se en kort film, der beskriver, hvordan en BNBO-aftale på Ærø er kommet i stand: https://vimeo.com/696530957/d03a773456


Kone-klubben

 

Anette Jensen fra vores bestyrelse har de sidste 25 år været med i en erfa-gruppe for landmandskoner.

I slutningen af maj tager de fem kvinder og deres mænd på ophold i Lemvig for at fejre jubilæet. Jeg er selv så heldig at blive inviteret med, da min kone også er en del af klubben. Jeg synes, det er fantastisk, at landmandskoner starter stærke fællesskaber op, som varer for livet. Det er sådan noget, vi kan på landet, og jeg kan kun opfordre til, at der kommer flere fællesskaber til. Der er ingen tvivl om, at det til tider kræver sit at være gift med en landmand, da vi jo i perioder er gift med vores arbejde. 

 


God påske


Det har været et ekstremt nemt forår i forhold til markarbejdet. At afgrøderne så ikke vil gro nu, fordi det er koldt, er en anden sag. Det skal nok komme.
 
I øjeblikket er der en voldsom forskel på driftsgrenene. Planteavlerne har kronede dage, mens griseproducenterne fortsat har det rigtig svært. En lav grisenotering og voldsomt høje priser på foder gør det svært at få tingene til at hænge sammen. Derimod har kvægbranchen vind i sejlene, da priserne på kød og mælk stiger.
 
Jeg kan ikke forestille mig, at det nogensinde har været sværere at være griseproducent, og jeg vil opfordre jer til at snakke med hinanden og tro på, at det nok skal vende. Hvornår det bliver normalt igen, kan ingen svare på, men situationen skal nok ændre sig.
 
Årstidsmæssigt går vi mod lysere og længere dage. Det er dejligt. Jeg håber, vi får lov at nyde solen lidt i helligdagene. 
 
Rigtig god påske!
/ChristianBesøg vores Facebook side


Kontakt foreningssekretariatet på telefon 87 28 26 02