Af formand
Christian G. Jensen


Mail: alleenlund@gmail.com

Telefon: 23 26 96 25

Et skævt og usikkert marked

 
Vi er på mange måder i en ekstrem situation, som er svær at være i, da vi ikke ved, hvor vi er på vej hen, og hvordan verden ser ud om det næste hjørne. Verdensmarkedet har overtaget styringen over centrale reguleringer. Vi kigger ind i CO2-afgifter og en CAP-reform, men det er ikke det, der fylder i vores hverdag lige nu.

Griseproducenterne er igen på gyngende grund. Der var ellers ved at komme en spirende optimisme, som med ét blev fejet af bordet, da den tyske grisenotering blev sat ned og fæstnede sig i det danske smågrisemarked. Prisen på foder er fortsat skyhøj, og det gør rigtig ondt, når du ikke kan komme af med dine smågrise og skal fodre dem endnu længere.

Planteavlen er derimod vildt spændende. Raps bliver kaldt det gule guld og ikke uden grund. Prisen er i løbet af ganske kort tid blevet fordoblet. Usikkerheden melder sig dog i forhold til, hvornår man som planteavler skal sælge sine produkter. Er det nu, eller skal man vente? Kommer der mere vand? Hvad er det rigtige at gøre?

De konventionelle mælkeproducenter kan også være mere end tilfredse. Aldrig har prisen på mælk været så høj. Det samme gør sig gældende for oksekød. Det er fantastisk, at mælke- og oksekødsproducenterne kan tjene penge på det ekstremt usikre marked, vi er i.MUFJO-projekt i Aarhus Ådal 

Af næstformand Poul Jakob Bønløkke

MUFJO-projektet i Aarhus Ådal skrider stille og roligt fremad. Der har været holdt et møde for lodsejere i lavbundsområdet Maden syd for Borum. Formålet med mødet var at afklare, om der var opbakning blandt lodsejerne til at gå videre med projektet – og det var der. Det blev startskuddet til, at den tekniske og biologiske forundersøgelse kunne sættes i gang, så vi kan blive klogere på, om projektet kan gennemføres. På nuværende tidspunkt har ingen forpligtet sig til noget. Når forundersøgelsen er gennemført, bliver der indkaldt til et nyt lodsejermøde.

Næste step i projektet er et møde for lodsejere i området Tåstrup, Lillering Skov og Harlevfredningen, som holdes den 22. juni lokken 19.00-20.30. Der bliver sendt en invitation ud et par uger inden mødet. 
 

Den 18. maj lagde politikerne fra Vejle Kommunes Klima- Natur- og Miljøudvalg vejen forbi Maden, hvor projektleder fra Aarhus Kommune, Lars Eg Hoppe, og jeg fortalte om projektet set fra henholdsvis kommunens og landboforeningens synsvinkel. Et tættere samarbejde

 
Af næstformand Poul Jakob Bønløkke
 
Den 26. april holdt Christian Højgaard Weigelt og jeg møde med Christian Budde fra Venstre og Christian Baller fra Det Konservative Folkeparti – begge medlemmer af byrådet i Aarhus. Vores miljøpolitiske rådgiver, Maja Klaaborg, deltog også. Vi fik en rigtig god og konstruktiv snak om de udviklingsmuligheder, der er i Aarhus Kommune. Vi drøftede også, hvordan vi får et tættere samarbejde både på politisk plan og embedsmandsniveau om alle de ambitioner, der er for det åbne land.

Det er vigtigt, at vi har dialogen og kan være med til at pege på forskellige løsninger, så vi fortsat kan udvikle landbrugserhvervet i Aarhus Kommune. Jeg kan se en stor fordel i, at vores miljøpolitiske rådgivere - med assistance fra forskellige fagfolk i Velas - kommer tættere på embedsværket i Aarhus Kommune. De taler samme sprog og kan bedre gå i dialog om for eksempel EU-lovgivning, skat og andre teknikaliteter og finde ud af, hvad der kan lade sig gøre, og hvad der giver mening for begge parter, inden det bliver til politik. Vi vil rigtig gerne spille ind og tage del i planlægningen af det åbne land, inden beslutningerne træffes. Mon ikke det kunne være ideelt med et forum, hvor kommunens og vores embedsfolk kunne mødes nogle gange om året  - for at stille lodsejere og vores medlemmer bedre?

Den 17. juni har vi et møde i kalenderen med Steen Stavnsbo (KF), rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune. Han er ny på posten, så vi skal hilse på hinanden og drøfte, hvordan vi bedst muligt får et samarbejde op at køre.Lær bestyrelsen at kende 

For at du kan lære din bestyrelse bedre at kende, præsenterer vi i hvert nyhedsbrev et bestyrelsesmedlem. I dag kan du læse om Finn Bay-Smidt, som blev valgt ind i vores bestyrelse for 18 år siden. Han har været med lige siden bortset fra fire år, hvor han havde travlt med byggeri på hjemmefronten. Finn er formand for Stabil Vikar og medlem af både Grønt Råd i Randers og Velas’ griseudvalg.

- Jeg vil gerne følge med i, hvad der sker, og være med til at præge udviklingen inden for vores erhverv. Det er spændende at være en del af maskinrummet, skubbe beslutninger i den retning, der giver bedst mening, og sætte mit aftryk i de udvalg og råd, jeg er en del af.

Som medlem af Grønt Råd får jeg et indblik i, hvad der foregår i kommunen, og hvilke tiltag, der er under opsejling. Jeg bliver klædt på og får en viden, jeg bringer med ind i bestyrelsen og bruger, når jeg møder medlemmer og andre kollegaer.

Som griseproducent er det klart, at det er grisene, der har min største interesse, men jeg forsøger at tilgodese alle. Qua mit arbejde i bestyrelsen og de mennesker, jeg møder i forskellige sammenhænge, har jeg fået en bedre forståelse for alle faggrene inden for landbruget.

/Finn Bay-Smidt
 

 

FAKTA
Finn Bay-Smidt er gift med Jannie og sammen har de to sønner på 25 og 28 år. Han har en konventionel grisebedrift ved Fårup nord-vest for Randers med slagtegrise og salg af smågrise ved 30 kg. Derudover driver han 250 hektar økologisk markbrug med hvidkløver, hundegræs og korn til foder. De 40 hektar lejer han ud til en gulerodsavler. For seks år siden anlagde Finn og et par naboer et 40 hektar stort vådområde, som i dag bruges til høslæt og jagt.
 


 

Gratis billetter til Landbrugsmessen Gl. Estrup


Som sponsor for Landbrugsmessen Gl. Estrup har vi fået nogle dagsbilletter til voksne og børn, De billetter vil vi gerne give til vores medlemmer efter først til mølle princippet. Er du interesseret, skal du kontakte Hanne Hjortshøj Østergaard på telefon: 3092 6272 eller mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Landbrugsmessen løber af stablen den 28. og 29. maj, 

Arrangementer


Økologisk sommermøde
Landbrug & Fødevarer inviterer til Økologisk Sommermøde, torsdag den 2. juni hos Ellinglund Økologi ved Silkeborg. Du kan læse mere og tilmelde dig her: Økologisk Sommermøde 2022

Spændende arrangement på Ovegård Gods
Husk at sætte et stort kryds i kalenderen torsdag den 9. juni, hvor vi inviterer til medlemsaften på Overgård Gods i Havndal. Nærmere information følger…

Klimadag i Søften
Nykredit og SEGES Innovation inviterer til klimadag i Søften mandag den 10. oktober. Her bliver du klogere på, hvordan Nykredit arbejder med klima og bæredygtighed i forhold til landbruget. Du får også viden om det nye klimaværktøj ESGreen Tool - og får hjælp til at komme i gang.

Du tilmelder dig her: www.tilmeld.dk/klimadag.
 


 

Hvis vi får 30 mm regn, bliver det en...
 

 

Rigtig god weekend/Christian

Besøg vores Facebook side


Kontakt foreningssekretariatet på telefon 87 28 26 02