Af formand
Christian G. Jensen


Mail: alleenlund@gmail.com

Telefon: 23 26 96 25

Et frugtbart møde


Fredag den 17. juni mødtes Poul Jakob Bønløkke, Christian Højgaard og jeg med Steen Stavnsbo, der er rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune. Det var et virkelig godt møde, hvor vi kom tættere på hinanden og fik drøftet nogle af de projekter, vi er involveret i. Vi havde klimapartnerskabsaftalen fra Randers Kommune med under armen for at vise, at vi gerne vil klimaet og gør en indsats. Vi drøftede også, hvordan vi kan få sat et mere formelt forum op til at diskutere alle interesserne omkring landbrugserhvervet og det åbne land i Aarhus Kommune.BNBO: Det er ikke så svært at finde en løsning


Einer Svane har et BNBO på tre hektar. Han kontaktede vandværket for et halvt år siden for at finde en løsning. To mails og to møder senere havde han en BNBO-aftale i hus.

- Aftalen er ikke underskrevet endnu, men vi er enige. Alt er gået stille og roligt. Det har virkelig været nemt at komme i mål. På vandværket mødte jeg to mennesker, der også var indstillede på at finde en løsning. Resultatet blev en forpagtning over fem år, hvor jeg fortsat får mit hektartilskud og kan bruge jorden som brak.

Fra start havde jeg et ønske om, at jeg gerne ville forpagte jorden ud, og jeg var villig til at gå langt for at finde en løsning. Lejeindtægten betød selvfølgelig noget, men var ikke det vigtigste. Hvis andre laver bedre aftaler end mig – eller hvis jeg har misset noget - tager jeg det helt roligt. Min aftale skal jo genforhandles om fem år, så det betyder ikke så meget. For mig betyder det noget, at aftalen er på plads, og at der er ro på.

De små parceller omkring vandværkerne er enkle at finde løsninger på, så jeg kan kun opfordre til, at man kommer afsted, tager snakken med vandværket og finder en løsning.

/Einer Svane, LangåTilsyn af naturområder i Randers Kommune 


Vi er i landboforeningen blevet gjort opmærksom på, at Randers Kommune gennemfører deres årlige tilsyn med beskyttede naturarealer -  også kendt som §3-områder - i perioden 1. juni til 1. september 2022. Derfor kan du få besøg på din ejendom. Tilsynet fører i nogle tilfælde til en justering af §3-udpegningen, og hvis der er justeringer på din ejendom, vil du blive orienteret om det. Tilsynet er lovpligtigt for kommunen og er med til at kvalificere den digitale udpegning, der findes på arealinfo.dk.

Du kan selv følge med i udpegningerne for din ejendom på dinnatur.dk

Vil du vide mere?
Hvis du har spørgsmål til naturtilsynet, kan du kontakte Team Natur i Randers Kommune på telefon: 8915 1748. 

Følg os på Facebook


Hvis du ikke allerede følger din landboforening på Facebook, er det en rigtig god idé at gøre. Her bliver du opdateret på, hvad der sker i din forening, inden for dit erhverv og på den politiske front. Du finder os her: Facebook.Hvordan har du det?

 
Flere og flere landmænd oplever i stigende grad, at deres mentale sundhed er udfordret. Årsagerne er mange og ofte forskellige. Ser vi tilbage på de seneste år, har vi i Danmark oplevet Corona, som har udfordret os i forhold til at rekruttere arbejdskraft uden for landets grænser. Besætninger er slået ned på grund af fugleinfluenza, og mink-erhvervet nedlagt fra den ene dag til den anden. Afsætningen og priserne på vores varer er også påvirket.

Det er svært at håndtere alene, og vi er nødt til at hjælpe hinanden - og tale med hinanden - så godt vi kan, men nogle gange er det ikke nok.

Har du svært ved at overskue og navigere i din hverdag, kan det være nødvendigt at få professionel hjælp. SEGES og Socialkonsulent Landbrug kører i øjeblikket et projekt om mental sundhed. Måske er du omfattet af målgruppen for projektet og kan få nogle timers rådgivning gratis.

Du kan kontakte Socialkonsulent Landbrug på telefon: 2467 8024. 


Rigtig god sommer


Sommeren er over os, og inden høsten for alvor går i gang, håber jeg, du har mulighed for at holde fri. Det er vigtigt at stemple ud engang imellem og glemme alt om hverdag og travlhed. Tag ud til vandet eller et andet sted, hvor du har det godt, og nyd det. Måske bare et par aftener for at lade op, hvis det er det, der kan lade sig gøre. Vi skal passe på os selv og hinanden.

Rigtig god sommer - og høst
/ChristianBesøg vores Facebook side


Kontakt foreningssekretariatet på telefon 87 28 26 02