Af formand
Christian G. Jensen


Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Telefon: 23 26 96 25

Tag gerne unge med til vores generalforsamling


Vi afholder generalforsamling 23. marts, og jeg håber at se så mange af jer som muligt. Foreningssekretariatet har holdt workshops for færdiguddannede landmænd og landbrugselever, og det er der kommet en rapport ud af. Vi vil gerne involvere de unge mere i vores politiske arbejde, og i bestyrelsen skal vi forholde os til, hvordan vi kan samarbejde, når de unge gerne vil involveres i vores foreninger. Til generalforsamlingen er du meget velkommen til at tage næste generation eller dine unge medarbejdere med, så de kan opleve, hvad vi arbejder med politisk.

Vi har haft besøg af fire lokalt valgte politikere fra Christiansborg. Det er rigtig fint, at vi har kontakten til Christiansborg, og at de kommer og besøger os i vores Velas-hus i Søften. En enkelt af dem har været her før, men for resten var det første gang. Oplevelsen af stemningen ved at sidde sammen og diskutere de emner, der fylder hos os - den er stor. 

Vi inviterer også politikere på gårdbesøg, så de kan opleve, hvordan livet som landmand er. Det er sundt for dem at komme ud, for der er langt fra Christiansborg til et landbrug. 
Vi nyder, at dagene bliver længere, og vi er nu på vej mod en travl tid. 
Når vi sår efterafgrøder, som mindsker kvælstofudvaskningen, kan man godt blive lidt forvirret, om det er godt eller skidt med efterafgrøder. Lige nu tyder det på, at efterafgrøder er godt for kvælstof, men skidt for klimadagsordenen. Der udledes tilsyneladende lattergas, når efterafgrøderne nedmuldes og forgår. og lattergas er som bekendt en af de farlige drivhusgasser i klimadebatten. 

Nu står vi med den udfordring - er det kvælstof til vandmiljøet, eller er det lattergas til klimadagsordenen, der er samfundets største problem. Kom ikke og sig, det er let at være landmand med sådan et dilemma. Nu havde vi næsten lært at elske efterafgrøderne, for de gør noget godt for vores jordstruktur. Men det tror jeg, at vi bliver klogere på, da der forskes meget i det i øjeblikket. 


God debat da vi havde besøg af politikere fra Christiansborg


20. februar havde vi besøg af fire politikere fra Christiansborg. Sammen med LandboForeningen Midtjylland, Landboforeningen Odder-Skanderborg og Østjydsk Familielandbrug inviterede vi en flok lokalt valgte politikere på besøg i Velas huset i Søften.

Vi kom omkring mange emner, og vi fik vakt deres interesse for vores område. Vi fik også mange gode indspil på nogle områder, hvor vi skal gøre os mere synlige.

Enige var vi ikke på alle områder, og det er der, den gode debat opstår. Politikerne var oprigtigt interesserede, og der blev spurgt ind til mange emner som klimasamarbejder med kommunerne, CO2-regnskab, naturplejeprojekter og det at være et mindre landbrug. 

Et rigtig godt møde med gode indspark, dialog og fortællinger fra landbruget.
Tak til Malte Larsen, Camilla Fabricius, Michael Aastrup Jensen og Nick Zimmermann.  


Workshops for unge landmænd


I januar har foreningssekretariatet afholdt fem workshops i Horsens og Vissenbjerg og på landbrugsskolerne Dalum, Asmildkloster og Bygholm med unge landmænd og elever på landbrugsskolerne. De har givet input til landboforeningernes fremtid og strategi.

De store, gennemgående pointer fra møderne er:

  • Foreningerne er vigtige
  • Åbn op
  • Synliggør jer
  • Involver de unge

Rapporten indeholder 34 konkrete tiltag, som en arbejdsgruppe med deltagelse af bestyrelsesmedlemmer i landboforeningerne nu skal arbejde videre med. 


 

Lær din bestyrelse at kende: Formand Christian Jensen

 Jeg er 3. generation på Alleenlund, og jeg har altid været landmand. Gården overtog jeg i 1993 som 33-årig, og  dengang hørte der 60 hektar til. I dag har jeg udvidet til 400 hektar.
Vi har indtil for et år siden haft full line produktion med søer, smågrise og slagtegrise. Nu har vi kun 30-100 kilos slagtegrise, og dem producerer vi 10-13.000 af om året.

Ud af det vi ejer, er der 345 hektar i enkeltbetalingsordning. Sædskifte består af hvede, vinterbyg, vinterraps, vårbyg og havre. Resten er skov og eng og flot natur. 

Jeg har landbrug i tre kommuner, Favrskov, hvor vi bor, Randers og Syddjurs og jeg har derfor værdifuld indsigt i, hvordan forskellige kommuner agerer, når det kommer til landbruget. Tidligere havde vi elever og flere ansatte, nu har jeg en enkelt ansat sammen med ekstra hjælp, når det er nødvendigt. 

 

Leverer halm til forsyningsselskab


Fra min bedrift leverer jeg 1000 tons halm til forsyningsselskabet Kredsløb i Aarhus, og jeg har haft en vindmølle siden 2000 - den har været en god forretning.

Jeg er en person, der altid har blandet mig i alting, så jeg har været formand og kasserer i idrætsforeninger, og jeg har været dirigent til talrige generalforsamlinger rundt omkring i lokalområdet. 

Jeg blander mig i lokalsamfundet, og jeg har været gæstepræst til høstgudstjeneste i Voldum kirke. Jeg fortalte om det gode liv som landmand, og jeg kan lide at komme ud og fortælle om det liv.  
I Favrskov Spildevand blev jeg valgt ind i bestyrelsen, og jeg er med i bæredygtighedsudvalget i Favrskov Kommune. 

 

Gift med Lene siden 1989


Privat har jeg været gift med Lene siden 1989, og jeg er far til tre børn. Morfar er jeg også, og det er et nyt og dejligt kapitel.  

I fritiden står jeg på ski, og jeg lærte det først som 40 årig. Derfor står jeg slet ikke så godt som de børn og unge, vi rejser på skiferie med. Jeg går også både til badminton og fodbold.

Som selvstændig erhvervsdrivende er det vigtigt at komme væk og stemple ud. Jeg har altid prioriteret at komme væk fra bedriften, og vi har et sommerhus på Norddjursland, hvor vi ofte er, når vi har fri.

På den kommende generalforsamling, skal jeg afholde min niende beretning. Jeg trives med det, men jeg er begyndt at spørge mig selv: hvor længe jeg skal blive ved. Nu er jeg 62 år, og jeg synes stadig det er spændende at være formand. Jeg føler mig stadig udfordret med alle de dilemmaer, vi har i erhvervet, så der er politik nok at tage sig af. 

 


 

Husk generalforsamling 23. marts 2023

            
Tilmeld dig her

ProgramKl. 18.00 - 18.45 Indlæg af Merete Juhl, direktør L&F, som fortæller om sin tid som ambassadør i lande som Ukraine og Libanon. Hun vil også give sine perspektiver på den grønne omstilling af landbrugs- og fødevareerhvervet i en tid med energikrise og en ny, bred regering.

Kl. 18.45 - 19.30 Middag

Kl. 19.30 – Generalforsamling


Stem på en østjysk kandidat til L&F Kvægs bestyrelse 27. februar


Den 27. februar på årets kvægkongres er der valg til Landbrug & Fødevarer Kvægs bestyrelse, se mere her. Fem kandidater stiller op. 
 
For at man kan stemme, skal man være mælke- eller kødkvægsproducent og være aktivt medlem af en landboforening.  
 
Man behøver ikke deltage i kongressen for at stemme, man kan  stemme hjemmefra, men man skal være tilmeldt senest 20. februar.
 
Peter Mortensen, der er næstformand i Østjysk Landboforening - som er en af de foreninger, vi har politisk samarbejde med og står bag Velas sammen med – stiller op til valget. Du kan se hans profil her, og vi bakker i foreningen op om en af vores egne, da vi derigennem har større indflydelse, fordi samarbejdet med Peter allerede er etableret. Så kære kvægfolk: Husk at stemme d. 27. februar.


Se video med Peter herunder ved at klikke på billedet. 


 

 

Jeg håber. Nej forventer, at vi ses til generalforsamlingen.

Venlig hilsen

Jeres formand
Christian

Besøg vores Facebook side


Kontakt foreningssekretariatet på telefon 87 28 26 02