Af formand
Christian G. Jensen


Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Telefon: 23 26 96 25

Tak for den flotte deltagelse ved vores generalforsamling


Lige knap 150 deltagere mødte op til vores generalforsamling den 23. marts i Søften, og det er jeg meget glad for. Jeg nyder også, at folk bliver en time efter generalforsamlingen og snakker med hinanden og får afrundet aftenen.
 
Adm. direktør i Landbrug og Fødevarer, Merete Juhl holdt oplæg, og det var en spændende begyndelse på aftenen. Hvis du har en god idé til en oplægsholder til næste års generalforsamling, hører jeg gerne fra dig. 

Det var flot, at så mange unge mødte op, og bestyrelsen sætter stor pris på, at debatten blev holdt på et sobert niveau.Nu begynder det at rulle med vores klimaprojekt med Favrskov Kommune. ESGreen Tool beregningerne kommer nu, og medarbejderne i Velas afleverer dem til de landmænd, der deltager i projektet  Man har fået en indsigt, og det er positivt, at man har set muligheder og tænker over, hvor udledningerne bedst kan reduceres. 

Vi får nogle scenarier for fremtiden, og det bliver spændende med de workshops, der kommer senere på foråret, hvor landmændene kan sammenligne deres resultater. Jeg spørger landmændene om, hvordan det er at være en del af projektet. og jeg oplever en oprigtig interesse fra dem.
Læs artikel fra Nykredit om projektet her.

I sidste uge havde vi møde om et ammoniakprojekt i Randers, der er på skinner nu. Seks landbrug er med, og vi skal udvikle grønne forretningsplaner.
 

Spørring Å

 

Omkring lavbundsprojekt og vådområde ved Spørring Å er vi nu med i processen, og det er spændende og udfordrende. Vådområdet ligger på et fladt terræn og ikke med stejle skrænter, som ville gøre projektet lettere. Der har været svære fødselsforberedelser, men nu er vi gået ind i projektet og forventer, at det kommer til at fungere. 

Jeg ønsker jer alle en god påske. Vi venter med længsel på forårsvejr, så vi kan komme i marken. Sidste år var vi færdige inden påske, og i år kommer vi i bedste fald i gang i påsken. Selv om der er helligdage er vi klar til at gå i gang.
 


 

Nyt projekt: Det skal være lettere at drive landbrugsvirksomhed 


Landbrugsminister Jacob Jensen har meldt ud, at han vil gøre det lettere at være landmand. Det vil vi gerne hjælpe ham med. Derfor er vi gået i gang med at indsamle eksempler på love, regler og rammer, der virker usmarte og meningsløse.

Blandt eksemplerne vil vi udvælge og gennemarbejde nogle, som vi vil præsentere for ministeren i håb om at få dem ændret. 

Til det håber vi, at I vil melde eksempler ind på dette link: https://forms.office.com/e/bKyeQCDMqh 
Obs. vi har ikke mulighed for at gennemarbejde alle eksempler. 

 

Rådgivning om drift eller ekstensivering af lavbundsarealer - udtagningskonsulentordningen
 

Landboforeningen bakker op om Landbrugsaftalens indhold om at ekstensivere og udtage 100.000 ha lavbundsjord for at reducere udledningen af klimagasser. Det er en kæmpe opgave, hvor både store og små områder skal undersøges for, om det er teknisk muligt at udtage arealerne, uden at andre arealer bliver påvirket.
Klimavenlig drift og udtagning af kulstofholdige landbrugsjorde er effektive redskaber til at nå kravene om landbrugets reduktion af udledning af klimagasser.


Inviterer til møde

Lavbundsjordene i Danmark står for 32% af landbrugets samlede udledning af klimagasser.
Vi vil understøtte processen med at finde lavbundsområder, der skal forundersøges, ved at invitere berørte lodsejere til et møde for at finde ud af, om området er egnet til at ekstensivere eller hæve vandstanden på.

Vi opfordrer hermed også direkte til, at medlemmerne tjekker, om der er lavbundsjord på ejendommen. Det gøres ved at gå ind på Landmand.dk og finde ikonet med Tørvejorde.Derefter er næste skridt at beslutte, hvad der så skal ske.
Der er mulighed for at få gratis rådgivning via Udtagningskonsulent-ordningen.
Ring til Velas og blive henvist til en udtagningskonsulent.


 

Dækningsoversigt for Kollektiv ulykkesforsikring via Forenede Gruppeliv


Her kommer en dækningsoversigt over Forenede Gruppelivs kollektive ulykkesforsikring.
Det er en kollektiv forsikring sammen med gruppelivsordningen, og det enkelte medlem modtager ikke en police, og kan dermed ikke se, hvad de er omfattet af.

Læs mere her.


Nyt informationsmateriale skal hjælpe landmænd med at sortere mere plast


Der skal genanvendes mere plast i landbruget, men i en travl hverdag kan det være svært for landmændene at få sorteret affaldet korrekt.
Derfor har Landbrug & Fødevarer og Miljøstyrelsen sammen udarbejdet informationsmateriale, som kan bidrage til det politiske mål om 50% udsortering af plast til genanvendelse i 2025 og 80% i 2030
 
Informationsmaterialet er rettet mod alle landmænd, som bruger plast i hverdagen i produktionen som f.eks. ensilage- og wrapplast eller som har emballageaffald af plast.
 


Ansvar for udsortering

Landmanden har ansvaret for udsortering af plast til genanvendelse, og informationsmaterialet består af en guide/vejledning, Den forklarer, hvorfor det giver mening miljømæssigt at sortere plast til genanvendelse og om de gældende affaldsregler. Materialet indeholder også en plakat til at informere medarbejderne, som f.eks. kan hænges op i frokoststuen.

Derudover er der plakater, som kan guide sorteringen af de forskellige plasttyper og som kan sættes på indsamlingscontainerne. Plakaterne findes på både dansk og engelsk.
 
Informationsmaterialet er et resultat af det frivillige samarbejde om mulige konkrete løsninger på tværs af værdikæden, som Landbrug & Fødevarer indgik med Miljøstyrelsen i 2021.
 
Materialet kan downloades fra Miljøstyrelsen hjemmeside mst.dk/plastsorteringlandbrug

 

 

Deltag i webinar om BNBO udbudt af SEGES Innovation 31. marts klokken 10.00 


Om webinaret:
For mange er det en udfordring at få landet en BNBO-aftale (boringsnære beskyttelsesområde). Men der er hjælp at hente på det kommende webinar fredag 31. marts kl. 10.00. Her får du nemlig konkrete erfaringer med at indgå BNBO-aftaler.
På webinaret gennemgår vi, hvorfor der efter 3 år med mulighed for frivillige aftaler, stadig er meget få aftaler, der er gået igennem.

Du hører en landmand og en ejendomsrådgiver fortælle, hvordan de er lykkes med at få landet nogle fornuftige aftaler. Til sidst ser vi på vigtige punkter for, at der kan blive indgået flere BNBO-aftaler.

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til sidst i chatfunktionen. 

Tilmeld dig her

 

Nordjysk landmandssøn sætter i sit bachelorprojekt fokus på udtagning af lavbundsjord


Dag Christian Falk fra Københavns Universitet vil sætte fokus på, hvad der står i vejen for, at den enkelte landmand vil deltage i en udtagningsordning for lavbundsjord. For at få så godt et resultat som muligt, har han udformet et spørgeskema. 

Han har brug for din hjælp til at få gode og brugbare resultater i det videre arbejde med projektet. Projektets formål er at give et nyt syn på, hvordan de nuværende ordninger kan forbedres for landmanden. Hvis du svarer på spørgeskemaet, har du mulighed for at deltage i en lodtrækning om en pileflettet kurv med to flasker rødvin.  

Link til undersøgelsen finder du her

 

Kalender


Dansk Agro Energi holder stiftende generalforsamling 3. april i Viborg.
Læs mere her, hvor du også kan tilmelde dig    
 
 


Besøg vores Facebook side


Kontakt foreningssekretariatet på telefon 87 28 26 02