Af formand
Christian G. Jensen


Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Telefon: 23 26 96 25

2030-planen er lanceret


Landbrug & Fødevarer har lanceret sin 2030-plan, som du kan læse mere om her i nyhedsbrevet. Den går i store træk ud på, at landbruget med kendte teknologiske løsninger kan leve op til Landbrugsaftalens mål om at nedbringe CO2-udledingen. 

Vi er nødt til at kigge ind i det, for at nedbringe CO2 er en del af livet som landmand, Vi skal aktivt forholde os til planen og reduktionen af CO2. Der er meget, der stikker i modsatte retninger, når CO2- udledningen bliver diskuteret. I pressen bliver vi forsat brugt i den politiske dagsorden, og det er svært at være vidne til. Ingen nævner, at vores overforbrug er en af årsagerne - hvorfor skal vi flyve langt og købe nyt tøj hver måned?
Det er svært at nå målet om at nedbringe CO2, men vi når det ikke, hvis vi ikke tror på det. Det bliver spændende at følge en mulig CO2-afgift, og hvor stor den i givet fald bliver. At sætte en afgift på landbrugets biologiske processer er ikke som at sætte 13 % på en flybillet. Det er meget komplekst. 


Tørken sender tankerne tilbage til 2018


Vejret skal vi også tale lidt om. Lige nu ligner det tørken fra 2018, og det har store konsekvenser for erhvervet. Men vi kan ikke lave om på det, og det nytter ikke noget at ærgre os, så vi må acceptere, at det ikke regner ret meget.  
Vi har haft et fantastisk 2022, hvor mange har haft mulighed for at lægge noget fra. 2023 kan blive et sværere år, nu da mælke- og kornpriserne er faldet, og renten er stukket helt af.

Jeg ønsker jer alle en fantastisk sommer.

Christian


 

Dyrk mulighederne: Landbruget kan komme i mål uden en CO2-afgift
En CO2e-reduktion på mellem 6,7 og 9,3 mio. tons frem mod 2030. Det er potentialet i Landbrug & Fødevarers klimaplan. Dermed kan erhvervet med kendte teknologiske løsninger leve op til Landbrugsaftalens mål om at nedbringe CO2e-udledningen.
Planen dokumenterer, at landbruget med kendte virkemidler og teknologiske løsninger kan indfri de nationale klimamål.
Målet med planen er at vise politikerne, at landbruget selv kan reducere så meget, at der ikke er brug for en stor, ensartet CO2-afgift, der i værste fald tager livet af en del af vores landbrug. 


Læs mere om planen her. 

 

BNBO - regeringen har præsenteret en akutplan
Regeringen har netop præsenteret en akutplan for det videre arbejde med at stoppe brugen af pesticider i de boringsnære beskyttelsesområder, BNBO.

I akutplanen for BNBO lægges der op til, at arbejdet med at indgå frivillige aftaler bliver forlænget frem til udgangen af 2024. 
Kommunerne får pligt til at handle omkring de BNBO-arealer, hvor der vurderes at være risiko. Bliver der ikke indgået en frivillig aftale om ikke at sprøjte, skal kommunen give påbud til lodsejeren. Det skal ske mod erstatning. Alle BNBO'er, hvor der er vurderet en risiko, skal være beskyttet i begyndelsen af 2025.

Vi skal have BNBO på ordentlige vilkår. Vi har villet det længe, og jeg synes, at nogle af vores kommuner agerer fint i det. Favrskov og Randers er positive, men det er svært. Og Aarhus har sat det på pause. 

 

Workshop bød på viden om udviklingen af teknologien inden for Biochar og pyrolyse
22. maj mødte 12 landmænd op til workshop, som vi havde inviteret til sammen med Favrskov Kommune som en del af vores klimasamarbejde.

Vi havde besøg af flere indlægsholdere, blandt andre Peter Lindholst fra Stiesdal, der fortalte om udviklingen af teknologien inden for Biochar og pyrolyse samt koblingen til landbruget. Det er et af de virkemidler, vi kan forvente os meget af. 

Landmændene hørte også om udtagning af lavbundsjorde og skovrejsning. 

31 landmænd fra vores område har tilmeldt sig klimaprojektet, hvor de får målt udledningerne på deres bedrifter og får rådgivning fra Velas i, hvordan de kan reducere udledninger.
Vi håber, at endnu flere møder op næste gang, for der bliver delt viden om, hvordan vi kommer i mål med at reducere udledningerne. 

Her er juni bliver der afholdt erfagruppe møder, hvor landmændene deltager inden for gris, kvæg, mark og fjerkræ. 

 

 

Status på MUFJO - Aarhus Ådal
Vi er nu inde i 2. år, siden vi fik tilsagn til MUFJO-jordfordeling i januar 2022. Der er endnu ikke sat en skæringsdato for jordfordelingen, men det forventes at ske hen mod slutningen af 2023 eller i begyndelsen af 2024.
 
I løbet af  2022 blev der afholdt 3 info-lodsejermøder fordelt rundt om i kerneområdet: 1. Maden, 2.Tåstrup/Harlev, 3. Brabrand Sø og Årslev Engsø. Der er efterfølgende arbejdet med 1:1 møder med lodsejere rundt i området. Der var bedst tilslutning til infomødet i Maden, og rimelig god tilslutning til mødet om Brabrand Sø/Årslev Engsø. Knap så stor var tilslutningen til mødet om Tåstrup/Harlev. 


Størst opbakning til Maden lavbundsprojekt


Sidenhen er der mest blevet arbejdet med Maden som klima-lavbundsprojekt, da der lader til at være størst opbakning blandt lodsejere her. Vi har over det seneste halve år gennemført en teknisk forundersøgelse på Maden klima-lavbundsprojektet. 

Af andre ting, der kan have betydning for MUFJO, kan nævnes, at der er kommet en skattemæssige ændring, der er slået igennem her i foråret 2023, hvor mange lodsejere med små ejendomme får højere ejendomsskat. Det er specielt hobby-ejendomme under 15 ha, der er ramt, men større ejendomme er i princippet også omfattet, eller kan blive det senere. Der er sket en forbedring af overgangsordningen, så man først skifter ejendomskategori ved salg (f.eks. fra landbrug til beboelse og dermed en ændret beskatning), men det kan give flere lodsejere anledning til at overveje at sælge eller bytte deres jorde.

Med projekt Aarhus Ådal bliver arealanvendelsen gentænkt, så landbrug, natur, klima og miljø kan leve side om side.

 

Hvordan kan mere natur tænkes ind i en moderne landbrugsbedrift? Kom med på besøg hos formanden

 


 

Vi skal se på veletableret natur, tilretning af hjørner og sammenhængende naturkorridorer, når formanden 27. juni klokken 19.00 inviterer på natur- og biodiversitetstur hjemme på gården i Hallendrup. 

Formanden fortæller om, hvordan han har fået plads til både natur og landbrug, og Hanne Juncher Fris,  jagt- og naturplejekonsulent fra Velas fortæller og svarer på spørgsmål.

Kom med og oplev de naturtiltag, der er foretaget på bedriften.

Det foregår hos Christian G. Jensen på Hallendrupvej 1, Hallendrup, 8370 Hadsten.
Der bliver serveret kaffe og kage, øl og sodavand.

Tilmeld dig her. Frist er 23. juni.
Masser af børn og forældre deltog, da vi var på plads til Landbruget kommer til byen ved Randers Storcenter 17. juni. Det var en fornøjelse at opleve de glade børn og forældre tage del i vores arrangement.

Vi inviterede til:

  • Klap 2 kalve
  • Mal dit eget mel til brød
  • Pedaltraktorbane
  • Prøv at sidde på en rigtig traktor
  • Leg i halmlegelandet
  • Prøv at sidde i en rigtig mejetærsker
  • Snak med en rigtig landmand
  • Få en smagsprøve
  • Leg i kornet i en korncontainer

 

 

 

         
           I ønskes alle en dejlig sommer
 

Besøg vores Facebook side


Kontakt foreningssekretariatet på telefon 87 28 26 02