Af formand
Christian G. Jensen


Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Telefon: 23 26 96 25

Klimafolkemøde og vejret - igen igen
Sammen med ni andre landboforeninger deltog foreningen på Klimafolkemødet i Middelfart 31. august til 2. september. Det var alle tiders oplevelse og det helt rigtige sted for landbruget at være til stede. I mange af de debatter, der foregik, blev landbruget nævnt i forbindelse med klimaet. Landbrug er lig med klima, og vi arbejder for at forbedre rammevilkårene for vores erhverv. Det gør vi blandt andet igennem dialogen. 
Herunder kan du i videoen høre mere om min oplevelse på Klimafolkemødet.  


Høsten har ikke været nem, og vi har alle sammen været udfordret. I år har vi oplevet det vejrfænomen, at vi har haft lange perioder med ensartet vejr, enten tørke eller regn. Udbyttet svinger meget, og det sætter vores efterafgrøder i relief. Vi skal have efterafgrøder, men de falder igennem. Derfor skal vi turde beslutte, hvad vi vil. Vi kan droppe efterafgrøderne, men så skal vi sætte vores kvælstofkvote ned. Vores konsulent har svært ved at sige, at vi skal droppe efterafgrøderne, så vi må selv beslutte, hvad vi gør. 

God arbejdslyst.

Christian

Tanker fra formanden om at deltage på Klimafolkemødet. 

 

Nitratindsats ved Ravngårdsvej da udvaskningen er for høj


Der sker en nitratindsats ved Ravngårdsvej, da nitratudvaskningen er for høj i området, der af staten er udpeget som nitratfølsomt. Favrskov Kommune har holdt et lodsejermøde i februar, hvor det blev besluttet at præcisere udvaskningsberegningen med lodsejernes høstudbytter.
Dette har efterfølgende resulteret i, at den beregnede nitratudvaskning er reduceret fra 68,4 til 61,5 mg/l. Der er således stadig behov for restriktioner på arealer. Størrelsen af arealet afhænger af den valgte restriktion (25 eller 50 mg/l).

Næste skridt er, at Favrskov Kommune taler enkeltvis med potentielt berørte lodsejere med henblik på at afsøge muligheder for en frivillig aftale. Dette sker forventeligt i september. 

Favrskov Kommune har fået lavet aftaler i 7 BNBOer, og forventer at nå de resterende 32 det næste år.

 

 

Opstartsmøde i projekt Grønne Forretningsplaner med Randers Kommune
Vi har haft opstartsmøde i projekt Grønne Forretningsplaner med Randers Kommune. Vi er meget spændte på projektet, for vi er foregangspersoner på et projekt som dette. 

Syv landmænd er involveret, og vi ser frem til at fremlægge mere om det. Det bliver spændende at se, om det flytter os og gør det lettere at være her, når alle parametre bliver taget i betragtning.
Vi skal omkring strategi for virksomhedsudvikling og arbejde med samspillet mellem kommuner og virksomheder.
 
Vi ser projektet som et led i at tænke rådgivning, sagsbehandling og udvikling af landbrugets virksomheder i Randers Kommune ind i en ny og forbedret form, hvor virksomheder får et styrket beslutningsgrundlag i forhold til en bæredygtig udvikling af landbrugene.

Gode politikermøder: CO2-afgift, lavbundsjorde og indsatsplaner blev diskuteret


Foreningen har deltaget i et par gode møder med lokalt valgte folketingspolitikere. Næstformand Poul Jakob Bønløkke mødte Malte Larsen fra Socialdemokratiet og Jens Meilvang fra Liberal Alliance. Begge politikere var interesseret i at høre om lokale og nationale emner, som f.eks. indsatsplanerne i Aarhus Kommune og den langsommelige proces omkring udtagning af lavbundsjorde.

Jeg har medvirket i et godt politikermøde i Søften med to folketingspolitikere, Carsten Bach fra Liberal Alliance og  Michael Aastrup Jensen fra Venstre. Det er altid spændende at diskutere vores erhverv med politikere, og denne gang blev CO2-afgiften diskuteret. De to politikere ville gerne klædes på og høre mere om konsekvenserne af en afgift for dansk landbrug.
 

Få tilskud til sløjfning af brønd eller boring


Har du en brønd eller en boring, du ikke bruger? Nu kan du få tilskud til sløjfning.
Brønde og boringer, der ikke er i brug, kan være kilder til forurening af grundvandsmagasiner og bør derfor sløjfes. Ejer du en ubenyttet brønd eller boring, har du fra nu og frem til 1. oktober 2023 mulighed for at søge Miljøstyrelsen om tilskud til sløjfningen.

Der kan søges tilskud til private boringer, der ligger i indvindingsoplande til almene vandforsyninger eller inden for områder med særlige drikkevandsinteresser. 

Læs mere om tilskudsordningen her.

Møde for lodsejere om skovrejsning i Solbjerg
I Solbjerg har vi deltaget i et for-lodsejermøde for centrale lodsejere i områder, hvor Aarhus Kommune og Naturstyrelsen vil rejse mere skov. På mødet deltog også Landboforeningen Odder- Skanderborg og Østjydsk Familielandbrug. I alt 56 lodsejere er berørt af skovrejsningen.

Naturstyrelsen ønsker at opkøbe ejendomme og plante skov over en 20-årig periode. Lodsejerne, der ønsker at deltage i jordfordelingen, kan få kompensation eller erstattet jorden.
Aarhus Kommune har købt 80 hektar jord, der skal fordeles på de lodsejere, der sælger til kommunen i forbindelse med skovrejsningen.. 

Naturstyrelsen og kommunerne vil kontakte de berørte lodsejere for at undersøge, om lodsejerne ser muligheder i skovrejsningsprojektet.

 

Mere biodiversitet i Region Midtjylland
Jeg er med i et udvalg i Region Midtjylland, der arbejder for at øge biodiversiteten. Alle kigger mod landbruget, fordi vi sammen med infrastruktur og bygninger råder over næsten 75 procent af arealerne i regionen. Det er godt at blandt sig i i den debat, og derfor medvirker jeg. 

 

Årsmøde i Økologisektoren


Økologisektoren i Landbrug & Fødevarer holder årsmøde torsdag den 26. oktober 2023 på Landbrugsskolen Hansenberg i Kolding. Temaet for årsmødet er Økologi og den grønne omstilling.
På programmet er beretning, debat og valg til Økologisektionens bestyrelse.
 
I to temadebatter bliver der sat fokus på Økologi og den grønne omstilling

- Mere natur og biodiversitet i agerlandet – hvad kommer EU’s nye naturgenopretningslov og ny dansk naturlov til at betyde? Mød bl.a. andre Maria Reumert Gjerding fra Danmarks Naturfredningsforening.

- Fossilfrit økologisk landbrug – har langt er vi nået og hvilke fremtidsperspektiver ser vi ind i med traktorer og robotter? 

Se program og tilmeld dig her

 

 

Deltag i Landbrug & Fødevarers Webinar:
Vurdering af ejendomme på landet – status på vurderinger og nyt om naturkategori


Få aktuel status på Vurderingsstyrelsens indsats og hør mere, om hvordan L&F arbejder politisk med området.

Dato: 28. september 2023

Tidspunkt: kl. 14-15

Tilmeldingslink til webinaret finder du HER.

 

Landbrugskonferencen 2023 - sæt kryds i kalenderen 5. december


Vi  er medarrangør af årets Landbrugskonference 5. december i Vingsted Centeret. Kom og hør om de seneste tendenser, og hvilken vej landbruget går. Du kan blandt andre møde politikerne Alex Vanopslagh og Inger Støjberg, klimaforsker Sebtastian Mernild og høre om verdens bedste fødevarer. 

Se programmet her.

Besøg vores Facebook side


Kontakt foreningssekretariatet på telefon 87 28 26 02