Af formand
Christian G. Jensen


Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Telefon: 23 26 96 25

Vi skal tage ansvar og blive en del af løsningen


På vores seneste bestyrelsesmøde ytrede et af vores bestyrelsesmedlemmer, at han er oprigtigt bekymret for vores erhverv. Hvad er det, vi ser ind i med Co2-afgift og iltsvind i de indre, danske farvande? Jeg deler denne bekymring. Venstres afgåede formand, Jakob Ellemann-Jensen har udtalt, at parterne bliver indkaldt til treparts forhandlinger i løbet af foråret. Svarer-udvalget arbejder på anbefalingerne, så vi ved ikke, hvordan en afgift kommer til at se ud. Jeg tror ikke, at den flytter noget, hvis den kommer på landbrugets biologiske processer. Den skal på varerne i køledisken, hvis den skal gøre en forskel. 

Klimaet fylder meget, og senest er det iltsvind i vores vandmiljø og kvælstof, som har fyldt i medierne. Jeg har tidligere været i debatpanel med professor Stiig Markager fra Aarhus Universitet, og det giver ikke noget. Han giver landbruget skylden, men jeg mener, at vi skal diskutere dette med dem, der er til at diskutere med. 


Få gang i minivådområder


Vi har et medansvar for iltsvindet, men vi arbejder også på at reducere udledninger af kvælstof - vi kan dog gøre mere! 
Vi har f.eks. et efterslæb på minivådområder og vådområder, hvor flere af os kan tage mere ansvar. Vi har en afledning, uanset om vi vil det eller ej. Kvoter på dyrkningsfladen er no go – vi skal gå en anden vej, og det er væk fra dyrkningsfladen.

Oplandskonsulenterne er irriterede over, at landbruget ikke kan se ideen med at etablere minivådområder og vådområder, og jeg vil også opfordre dig til at tage fat i en oplandskonsulent. Find kontaktinfo her.

Der har været - og er - rigide regler, og så trækker folk sig, fordi det er lettere helt at lade være. Men min opfordring er at gå i gang og hør om dine muligheder. Jeg har selv haft en konsulent ude for at undersøge, hvad jeg selv kan gøre.
Den 31. oktober er der åbent hus hos Poul Jakob Bønløkke, hvor du kan se, hvor smukt det kan laves. Se mere om det arrangement længere ned i nyhedsbrevet.


Iltsvind er et komplekst problem


Iltsvind i de indre, danske farvande har fyldt meget i debatten. Jeg mener, at det er et komplekst problem, og vi skal ikke forsøge at bortforklare ved at fortælle om, hvad andre er skyld i. Vi skal tage noget af vores drift ud, for vi behøver ikke at køre helt ud i hjørnerne af vores arealer. Kør hellere på 80 procent, der står fantastisk i stedet for at arbejde på det hele. 
Vi kan løse problemet, hvis vi tager ansvar, blandt andet ved at fjerne næringsstoffer, inden de når ud i havet. Vi kan også benytte os af afbrudte dræn og minivådområder - vi skal tage ansvar.

God arbejdslyst.

Christian

 

Foreningen deltager i L&F's delegeretmøde 
Ni delegerede fra Landboforeningen Kronjylland deltager i delegeretmødet 8. og 9. november i Herning. Min opfordring er, at du skal tage kontakt til en fra bestyrelsen, hvis du har emner, du ønsker, at vi tager op. Vi har taleret på delegeretmødet og stiller gerne dine spørgsmål fra talerstolen.

 

Nyt udvalg arbejder for at styrke samarbejdet med Aarhus Kommune
 

Landbruget i Aarhus består af medlemmer i de fire foreninger Landboforeningen Kronjylland, Landboforeningen Odder-Skanderborg, Østjydsk Familielandbrug og Djursland Landboforening. For at styrke samarbejdet og i partnerskaber bidrage til den grønne omstilling er der nedsat et udvalg, der består af Poul Jakob Bønløkke og Christian Højgaard Weigelt fra vores forening, Brian Munk Hulgaard fra Landboforeningen Odder-Skanderborg. 
samt Niels Aage Arve fra Djursland Landboforening.


Jeg er stolt af, at bestyrelsen løfter den opgave og tager det ansvar, som det er at skabe et godt samarbejde med Aarhus Kommune. I perioder har vi ikke talt med kommunen, så jeg har stor ros til Christian og Poul Jakob, for det er vigtigt, at vi får et godt samarbejde. 

Den 25. oktober deltog udvalget i et dialogmøde med Aarhus Kommunes styregruppe for de blågrønne parker, som Aarhus Kommune arbejder med. Kommunen ønskede at høre om landboforeningernes principper for udpegning af de blågrønne parker.
 

Møde med Torben Ankjærø fra Aarhus Kommune


Den 17. november er jeg inviteret til et møde med havmiljøkoordinator Torben Ankjærø fra Aarhus Kommune. Han er koordinator på det havsamarbejde, som otte kommuner fra Hedensted til Norddjursland er gået sammen om for at forbedre forholdene for dyr og planter i Kattegat. 

Det glæder mig med sådan en invitation, fordi man ønsker at lytte til os og ikke kun anklager os. Vi er i dialog om havmiljøet på mange fronter. Claus Fenger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg deltager blandt andre også i mødet. 

Regionalpolitisk forum i Region Midtjylland arbejder for bedre biodiversitet
Som tidligere nævnt her i nyhedsbrevet har jeg deltaget i en række møder i et regionalpolitisk forum i Region Midtjylland, som arbejder med biodiversitet
400 dyre- og plantearter vurderes at være uddøde, og 1800 dyre- og plantearter er i fare for at uddø. Der skal gøres noget, og derfor er jeg glad for at være en del af det forum.

Jeg har været den del af en proces i L&F efter eget ønske, og jeg mener, at det er vigtigt, at vi kommer ud og taler med andre end os selv. Vi skal høre fra andre interessenter, og det har jeg gjort i dette forum, hvor den lange række af øvrige deltagere er blandt andre Arla, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet Aarhus Bugt og mange flere.  
 
Forummet har netop haft sit sidste møde, og nu får regionsrådet en række anbefalinger til løsninger og initiativer, som det skal behandle. 

Se opslag og video, hvor jeg medvirker.

 

Lodsejere i det nordlige Aarhus får tilbudt at bytte eller sælge jord for at beskytte grundvandet og binde CO2
Snart vil lodsejere i et stort område nord for Aarhus få tilbudt at bytte eller sælge jord til et nyt skov- og naturlandskab, der skal beskytte grundvandet i området, binde CO2 og give mere natur i kommunen.

Et nyt sammenhængende skovlandskab på op til 500 hektar i det nordlige Aarhus skal give borgerne adgang til rekreativ natur samtidig med, at grundvandet bliver beskyttet. De nye skovrejsninger vil samtidig øge biodiversiteten i området.

Området bliver skabt i et partnerskab mellem Aarhus Kommune, Vandplansudvalget i Aarhus (Aarhus Vand og de private vandværker i kommunen). Hedeselskabet og i dialog med lodsejere og landbrugsinteressenter i området. 

Næste skridt er den indledende kontakt til lodsejere i området. Projektgruppen håber, at de første aftaler er på plads, så udformningen af de nye skov- og naturområder kan begynde i foråret 2024.

Få lavet jeres BNBO


I Favrskov Kommune sker der hele tiden noget omkring BNBO, men der sker ikke nok. Min opfordring skal være, at man får lavet sin BNBO.

Hvis I er berørt af BNBO, skal I skabe kontakten til kommunen. Det har ca. 30 % gjort indtil nu, og det tal skal op. Kommunerne har bedt om værktøjer til at presse lidt hårdere på, men vi skal gøre det af frivillighedens vej.


Læs mere om BNBO her. 
 

 


Tilmeld dig Landbrugskonferencen 2023 


Og tag dine pårørende og medarbejdere med!

Programmet er stærkt i år, hvor formanden for Liberal Alliance, Alex Vanopslagh holder festtale til landbruget. Du kan også møde 
Inger Støjberg (Danmarksdemokraterne), klimaforsker Sebastian Mernild, Poul Pettersson fra Arla, Katherine Richardson fra Klimarådet, Steen Bitsch fra Vestjydsk Andel, unge landmænd, Verdens Bedste Fødevarer, Stiesdal og komiker Torben Chris. 

Vi har tre debatter: Den grønne omstillings dilemmaer, de knappe ressourcer - om produktion og forbrug samt arbejdskraft i landbruget. 

SE HELE PROGRAMMET OG TILMELD DIG HER - det er gratis for medlemmer, pårørende og medarbejdere samt unge i landbruget.

Møde med fødevareminister Jacob Jensen på Purhus Kro
Sammen med Venstre i Randers og Østjydsk Famillielandbrug inviterer vi til møde med minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Jacob Jensen. Det foregår 27. november klokken 19.30 på Purhus Kro, Præstevejen 6, Fårup. 

Jacob Jensen vil komme ind på aktuelle emner i landbrugsdebatten, og der er mulighed for at stille spørgsmål.

Landboforeningen byder på kaffe og kage. 

TILMELD DIG HER

 

Møder til kalenderen


31. oktober klokken 15-17: Besøg et minivådområde hos Poul Jakob Bønløkke, Thorsmindevej 1, 8670 Låsby. Overvejer du at etablere et minivådområde, kan du høre mere om etableringen og se et færdigt resultat. Invitation og tilmelding finder du her. Frist for tilmelding er 27. oktober.

14. november klokken 19 holder L&F Plantesektor regionalt planteavlsmøde med fokus på politiske og faglige indlæg. Det foregår hos Velas i Søften. (Mere information om tilmelding til dette arrangement kommer senere).

Besøg vores Facebook side


Kontakt foreningssekretariatet på telefon 87 28 26 02