Mathilde & Søren Christian Sørensens Landøkonomiske Fond

Mathilde & Søren Chr. Sørensen drev i mange år Tåstumgård ved Tilst. I sit testamente havde Søren Chr. Sørensen valgt, at hans formue skulle komme landbruget til gode gennem en fond.

 

Fondens formål

Fondens formål er, at støtte medlemmer - aktive såvel som passive - af det nuværende Landboforeningen Kronjylland. Midler gives til uddannelses-, forsknings- eller udviklingsformål med relation til landbruget.

 

Udlodning

Renterne af den bundne formue udloddes til ansøgerne. Det er derfor ikke et bestemt beløb, der udloddes hvert år.

 

Ansøgning

Ansøgninger sendes til:
Mathilde & Søren Chr. Sørensens Landøkonomiske Fond
C/O Landboforeningen Kronjylland
Trigevej 20, Søften
8382 Hinnerup

eller på mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ansøgningen skal indeholde: Ansøgte beløbs størrelse. Formål og indhold af det projekt der søges støtte til, om muligt vedlagt dokumentation. Budgetterede udgifter, herunder søgt eller ydet støtte fra anden side. Kontonr. hvortil pengene kan overføres. Ansøgers CPR-nr.

Ansøgninger kan sendes året rundt, men skal være fonden i hænde senest d. 1. juni eller 1. december for at komme i betragtning på fondens bestyrelsesmøder i hhv. juni og december hvert år. Bestyrelsen kan dog til enhver tid afholde ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvor ansøgninger også kan blive vurderet.

Ansøgere under uddannelse kan kun komme i betragtning, hvis ansøgning om midler til studierelaterede aktiviteter ligger ud over det krævede pensum/aktiviteter.

Der bevilliges ikke midler med tilbagevirkende kraft, dvs. der bevilliges ikke midler til projekter, uddannelser eller rejser, der er gennemført.

 Få hjælp til, hvad du skal tage højde for i forbindelse med ansøgning af fonde hos fundraising.how

Udbetaling Udbetaling sker bagud, dvs. umiddelbart efter, at vi har modtaget dokumentation for afholdte udgifter.