Efter indstilling fra sin arbejdsgiver Carl Chr. Kirketerp og Landboforeningen Kronjylland modtog Bent Ivan Rasmussen d. 1. august 2016 Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs sølvmedalje for lang og tro tjeneste efter 25 år som ansat hos proprietær Carl Chr. Kirketerp, Alstrupgaard v. Hadsten.

Medaljen uddeles til medarbejdere, der har vist særlige evner og flid, og som har gennemført lang og tro tjeneste hos samme arbejdsgiver med tilknytning til landbruget.

Belønningsmedalje 25 år Bent Ivan Rasmussen3

Fra venstre: Arbejdsgiver Carl Chr. Kirketerp. Medaljemodtager Bent Ivan Rasmussen. Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab, Niels Juhl.
Fmd. Landboforeningen Kronjylland Christian Jensen.