Det er vigtigt, at landbruget er med til at sikre omgivelserne samt frugt- og grønsagshøsten, lyder det fra en række landboorganisationer, som i disse dage sender breve ud til cirka 260 landmænd, som er naboer til frugt- og grønsagsavlere. Med nye retningslinjer råder de derfor især disse landmænd til korrekt brug af sprøjtemidlet Boxer.
 

Mange landmænd har behov for at få sprøjtet vintersædsmarker her i efteråret. Hvis landmanden bor tæt ved en frugt- eller grønsagsavler, bør han udvise hensyn og følge bestemte retningslinjer for at undgå eksempelvis pesticidrester på fx æbler, lyder det fra en række landboforeninger og familielandbrug i Jylland, som i disse dage sender breve ud til landmænd, der har marker i umiddelbar nærhed af frugt- og grønsagsavlere.

Vi vil gerne være med til at sikre, at landmændenes efterårssprøjtning sker, så det er forsvarligt for omgivelserne. Vi bruger udelukkende midlet, fordi det skal virke på vores marker, og vi anerkender til fulde den problemstilling, der kan opstå i forhold til specielt frugt og grønsager. Det er derfor vigtigt at overholde retningslinjerne for sprøjtning, siger Frede Lundgaard Madsen, fmd. for LandboForeningen Midtjylland.

Det er specielt midlet Boxer med aktivstoffet prosulfocarb, der er bevågenhed omkring, da der i enkeltstående tilfælde er fundet rester af pesticidet i bl.a. æbler. Afdrift fra sprøjtedouchen ses som den største synder, og navnlig udsprøjtning ved høj temperatur, som vi har haft den seneste tid, øger risikoen for fordampning - men det kan der med enkle tiltag heldigvis gøres noget ved, råder landboorganisationerne i det udsendt brev. Brevet ses her.  
 

Aftale mellem landmænd og frugtavler.

I Fredericia-området nøjes en række lokale landmænd ikke med at følge de nedskrevne retningslinjer for sprøjtning. De er gået skridtet videre, og har lavet en aftale med den nærliggende Munkebjerg Øko Frugtplantage. Aftalen går ud på, at Jette Jørgensen, som er ejer af frugtplantagen, giver besked til landmændene, når de sidste æblesorter er plukket.

        Vi er meget taknemmelige for, at vores naboer bakker op i den her sag. Det giver et godt samspil, når vi kan hjælpe hinanden, siger Jette Jørgensen om den aftale, som fungerer tilfredsstillende for alle parter og – ikke mindst – giver tryghed til frugtavleren.

En aftale som denne er fornuftig for alle parter, mener Jens Gammelgaard, formand for Landboforeningen Odder-Skanderborg.

      Det er vigtigt for os, at vi kan opretholde brugen af sprøjtemidlet Boxer, men vi er som landmænd samtidigt nødt til at være aktive for at minimere problemet. Jeg synes bestemt, at det er en god idé, når landmænd og frugtavlere kan indgå et samarbejde, som er til glæde for alle parter, siger han. 
 

Råd til landmanden om efterårssprøjtning:

       -     Sprøjt om aftenen, så sprøjtemidlet har hele natten til at binde sig i jorden. (monter evt. LED lys på hele bommen)
-     Kør med 200 liter pr. hektar.
-     Brug blå 03 vinklet kompaktinjektordyse, som har lille afdrift.
-     Lav bomhøjde, 40 cm ved 30/30 grader vinklet dyse.
-     Vis hensyn ved frugt og andet spiseligt i nærheden. Vent eventuelt til efter frugten er høstet.
 

For yderligere info kontakt 

Frede Lundgaard Madsen, fmd. for LandboForeningen Midtjylland, telefon 2422 9953.

 Christian Jensen, fmd. for Landboforeningen Kronjylland, telefon 2326 9625.

  Anette Klausen, fmd. for Familielandbruget MIDT-Jylland, telefon 2395 9432.

 Jens Gammelgaard, fmd. for Landboforeningen Odder-Skanderborg, telefon 2127 4014.

 Nis Hjort, fmd. for Vejle-Fredericia Landboforening, telefon 2022 6629.

 Morten Laursen, fmd. Østjydsk Familielandbrug, telefon 6017 9084.

 Henrik Nielsen, fmd. Østjysk Landboforening, telefon 2421 5301.

 Henrik Øster, fmd. for Samsø Landboforening, telefon 2125 2354.