Tre landboforeninger  bag rådgivningsvirksomheden LMO her i blandt Landboforeningen Kronjylland opprioriterer nu deres politiske fokus på natur og miljø. Med LMOs ansættelse af ny politisk rådgiver vil foreningernes miljøindsats blive styrket, så landmændene får mulighed for at blive endnu bedre klædt på til at håndtere de udfordringer og muligheder som eksempelvis Fødevare- og Landbrugspakken giver

I takt med ny lovgivning, politiske aftaler og et alment stort. pres på erhvervet, ser tre landboforeninger nu frem til at arbejde med en politisk rådgiver, der kan understøtte deres arbejde inden for natur og milø, for på den måde at servicere deres medlemmer bedst muligt.

-       Vi vælger at anvende en politisk rådgiver, fordi der sker utroligt meget på natur- og miljøområdet i disse år. Det gælder både i folketinget, kommunerne og i pressen. Vi har simpelthen brug for en rådgiver, der har fingeren på pulsen og som kan sørge for, at vi kan træffe gode beslutninger på miljøområdet, siger Christian G. Jensen, formand for Landboforeningen Kronjylland.

LMO har ansat Maria Pilgaard som politisk rådgiver pr. 15. november. Hun er 35 år og er uddannet forstkandidat fra Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole i København i 2009. Hun kommer fra en stilling som politisk konsulent i Friluftsrådet og har derfor en særlig indsigt fra de grønne organisationer. Marias primære opgaver bliver at skabe et godt politisk beslutningsgrundlag for landboforeningerne i LMO.

-       Jeg synes, det er spændende, at Maria Pilgaard kommer med en baggrund uden for landbruget. Det kan være med til at åbne nogle døre og gøre os klogere på omverdenens syn på erhvervet. Det er os i landbruget, der forvalter hovedparten af det åbne land, og med den bevågenhed som samfundet har på vores natur og miljø, er det nødvendigt at finde en konsensus, hvor vi samtidig med at se muligheder i miljøreguleringen, kan drive en moderne og effektiv fødevareproduktion, siger  Frede Lundgaard Madsen, formand for LandboForeningen Midtjylland.

Foreningernes formænd understreger, at natur og miljø er vigtige parametre i landbrugsproduktionen. Men der er brug for mere samarbejde og bedre dialog, og det vil landboforeningerne gerne være med til at sikre.

-       Landmænd er i dag i lige så høj grad miljøforvaltere som landmænd, og derfor vil vi også gerne tage ansvar. Men der er ofte mange usikkerheder, der gør det svært for vores landmænd at tage positiv stilling til nye miljøtiltag. Derfor er det så vigtigt for os med god dialog og et godt samarbejde, fortæller Nis Hjort, formand for Vejle-Fredericia Landboforening.

For yderligere info kontakt:

-       Christian G. jensen, formand for Landboforeningen Kronjylland, telefon 2326 9625

-       Nis Hjort, formand for Vejle-Fredericia Landboforening, telefon 2022 6629

-       Frede Lundgaard Madsen, formand for Landboforeningen Midtjylland,  telefon 2422 9953

-       Maria Pilgaard, rådgiver Natur og vand, LMO, telefon 2221 0217