Danmarks Naturfredningsforening har indgivet fredningsforslag i Randers og Favrskov kommuner om fredning af store arealer omkring Lysnet v. Vissing. 

Fredningsforslaget omfatter 470 ha. fordelt på 48 lodsejere i Favrskov og Randers Kommuner.

Fredningsforslaget er fremsendt til Fredningsnævnet for Midtjylland. Både Favrskov og Randers Kommuner har tilkendegivet, at de ikke er positive overfor fredningen, da begge kommuner finder omfanget af arealet alt for stort.

Landboforeningen havde i den anledning arrangeret et lodsejermøde d. 23. marts i Vissing Forsamlingshus. Formålet var, at få samlet lodsejerne, således at man kunne træffe en fælles beslutning om, hvorledes man forholder sig til sagen, og hvordan det videre forløb i sagen skal være. Der blev på mødet nedsat et lodsejerudvalg på 6 personer, som herefter står for det videre forløb i sagen.

Der var på mødet  bl.a. indlæg af Peter Christensen og Maria Pilgaard fra LMO, der fortalte om forløbet af en fredningssag og om hvilke rettigheder og muligheder man har, samt hvilke konsevkenser en fredningssag kan have. 

                                                                                                                                20170323 212441-1