Efter indstilling fra sin arbejdsgiver godsejer Søren Wümpelmann Juhl og Landboforeningen Kronjylland har Poul-Erik Jensen modtaget Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs sølvmedalje for lang og tro tjeneste efter 40 år som ansat ved Skaarupgaard Gods ved Todbjerg.

Medaljen uddeles til medarbejdere, der har udvist særlige evner og flid, og som har gennemført lang og tro tjeneste hos samme arbejdsgiver med tilknytning til landbruget. Dette har Poul-Erik Jensen til fulde opfyldt, idet han altid har udvist stor loyalitet, hjælpsomhed og positivitet i sit virke som forvalter på Skaarupgaard Gods.

20170428 140424-1 
Fra venstre: Christian Jensen, fmd. for Landboforeningen Kronjylland, Poul-Erik Jensen og Søren Wümpelmann Juhl.