Mandag eftermiddag og aften d. 30/10 stimledes politikere og landmænd sammen på Niels Aages gård for at drøfte fremtidens landbrug i Aarhus. Naturligvis var byrådets kommende afgørelse omkring pesticidforbud øverst på dagsordenen. Mange landmænd står nemlig overfor at skulle forholde sig til, om de i fremtiden kan dyrke traditionelle fødevarer i Aarhus Kommune. 

                                                                                                                               20171030 163250 1                                                                                                                                    

Så det var med glæde, at landmændene kunne høre, politikerne ændre holdning til spørgsmålet omkring pesticider.
  
                                                Vælgermøde Aarhus 30 0kt 2017 1        Vælgermøde Århus 30 okt 2017 1 

Alle vil beskytte vores grundvand
Der var fuldstændig enighed om, at vi skal beskytte vores drikkevand. Men metoden, skal være i respekt for fagligheden og de berørte landmænd. Flere politikere udtrykte derfor også deres holdning til, at erstatningen f.eks. skal være langt større, end der lægges op til på nuværende tidspunkt.
 

”Det er simpelthen under lavmålet, hvis ikke vi sikrer vores landmænd en ordentlig erstatning, og så skal det faglige grundlag bare være i orden, derfor vil jeg også stille Teknisk Forvaltning spørgsmål om dette. Landbruget i Aarhus, skal ikke være i tvivl om, at det vil jeg arbejde for”, udtalte politiskordfører Gert Bjerregaard (V), medlem af Tekniskudvalg.
 

Vi skal have fakta på bordet
Flere af politikerne indrømmede, at der var behov for at få belyst flere faglige aspekter i sagen omkring pesticider, end de var blevet præsenteret for under sagsfremstillingen i kommunen. Til alles store overraskelse kunne Jens Jul Nielsen fra Kristendemokraterne i sin egenskab af kemiker belære forsamlingen om, at nedbrydningshastigheden af Round-up er ekstrem hurtig, hvilket betyder, at stoffet aldrig vil kunne nå at komme ned til grundvandsdepoterne. 
 

”Jeg er blevet meget klogere. Jeg troede, jeg skulle møde op som modstander, men er nu blevet klar over, at der noget fakta, som er vigtigt, at få belyst her”, udtalte Ango Winther, Socialdemokratiet.
 

Følelser er også vigtige
Man skal ikke negligere, at der er følelser på spil, og er der noget, der kan gøre os urolige som mennesker, så er det usikkerhed. Men en myndighed bør i høj grad lægge en faglig redegørelse til grund for en så afgørende beslutning, og det er vigtigt at understrege.
 

”Som menneske kan vi jo ikke lægge følelserne til side, heller ikke jeg”, udtrykker Christian Jensen, ” men når vi skal træffe en fornuftig beslutning, som har konsekvenser for så mange menneske, så er vi nødt til at se objektivt på det faglige grundlag, og det er jeg bange for, at man ikke har gjort i denne sag, ” afslutter Christian Jensen, formand for Landboforeningen Kronjylland. ” Han anerkender dog samtidig, at landbruget også skal lytte til bekymringerne. 

Dette blev understøttet af Jette Skive, der opstiller for Dansk Folkeparti. ”Jeg er helt klart blevet mere bevidst om, at mange beslutninger i denne sag træffes på baggrund af følelser, og ikke fakta. Jeg tror, der nu er behov for at lytte til jeres side af bordet”, sagde hun til landmændene. 

Vi skal videre
Uanset hvordan beslutningen om forbud mod pesticider i Aarhus Kommune falder ud, er der behov for at alle parter, kan komme videre. Sagen har nu trukket ud i 8 år, og det har allerede store konsekvenser, ikke mindst for jordpriser og investeringsmuligheder.