Efter indstilling fra sin arbejdsgiver godsejer Poul Jakob Bønløkke og Landboforeningen Kronjylland har Peder Groth modtaget Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs sølvmedalje for lang og tro tjeneste efter 40 år som ansat ved Lyngbygård Gods ved Brabrand.

Medaljen uddeles til medarbejdere, der har udvist særlige evner og flid, og som har gennemført lang og tro tjeneste hos samme arbejdsgiver med tilknytning til landbruget. Dette har Peder Groth til fulde opfyldt som ansat på Lyngbygård Gods. Peder kan betjene alle maskiner i landbruget, og har formået at følge med udviklingen af hjælpemidler i maskinerne. Han bliver på en opgave indtil den er færdig, og har igennem årenes løb dygtigt oplært mange elever. Endelig besidder han også mange håndværksmæssige evner.

20171103 135005 1

Fra venstre: Poul Jakob Bønløkke. Niels Jørgen Bønløkke. Peder Groth. Svend Jørgen Jensen, Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab. Christian Jensen, fmd. for Landboforeningen Kronjylland.