Bestyrelsen i DLMØ, Dansk Landbrug Midt- og Østjylland, er lige nu på vej til EU Kommissionen i Bruxelles, hvor de vil forsøge at skubbe til de landbrugspolitiske emner, som har betydning for de danske landmænd.

                                                               DLMØ på Samsø 2015 1

En delegation fra DLMØ’s bestyrelse er lige nu på vej til EU Kommissionen i Bruxelles. De har det sidste to år arbejdet på at få en aftale i stand med landbrugskommissær Phil Hogan, hvor de vil tale om de landbrugspolitiske emner, som fylder hos landmændene i Danmark lige nu. Blot tre dage før afrejse, vælger Phil Hogan at aflyse grundet forhandling af en EU-Mercosur handelsaftale. DLMØ fik tilbudt et møde med Tom Tynan i stedet, som fungerer som Phil Hogans højre hånd på dette område. Det takkede de ja til.
”Det er dybt beklageligt at Phil Hogan aflyser. Selvom jeg er rigtig træt af det, så kan jeg godt forstå, at sådan et møde er vigtigere end os landmænd. Vi har valgt at tage imod Tom Tynans tilbud og fremlægger ham vores materiale, som han har lovet at bringe videre til Phil Hogan”, forklarer Jens Gammelgaard, som er formand for DLMØ.

Baggrunden for besøget
For knap to år siden besøgte Phil Hogan, i forbindelse med et besøg i Danmark, Jens Gammelgaards bedrift i Hov nær Odder. I den forbindelse fortalte Jens Gammelgaard, at DLMØ ønskede at komme til Bruxelles og fortælle Phil Hogan mere om de udfordringer, de danske landmænd oplever i forbindelse med samarbejdet med EU. Det gav landbrugskommissæren lovning på, og siden har bestyrelsen arbejdet hårdt på at få en aftale i stand.

”EU er fantastisk og har mange plusser, men der er også minusser, som der skal arbejdes med. Det håber jeg på, at vi kan være med til med dette møde”, fortæller Jens Gammelgaard.
DLMØ’s bestyrelse har i ugerne op til afrejsen mandag den 29. januar forberedt sig grundigt til mødet. Til årets første bestyrelsesmøde havde bestyrelsen besøg af Landbrug & Fødevarers EU-politiske chef, Niels Lindberg Madsen, som gennemgik de mulige emner, som de kunne fremlægge i kommissionen.
”Jeg håber, at vi også kan hjælpe Axelborg i deres politiske arbejde, og få ny viden med hjem til landmændene”, siger Jens Gammelgaard.
 
Dansk landbrugspolitik på dagsordenen
Turen, som forløber sig over to dage, har et tætpakket program. Der er indlagt flere forberedende møder til selve mødet i EU kommissionen, så formændene er bedst muligt klædt på til at tale med Tom Tynan.
”Vi har flere emner, som vi gerne skulle komme ind på, men regelforenkling er noget, der fylder rigtig meget hos landmændene lige nu, det er vigtigt at tale om”, siger Jens Gammelgaard.
På baggrund af årets høst, hvor de danske landmænd oplevede massive problemer med at få bjerget deres afgrøder, ønsker DLMØ at tale om datotyrani i EU. For som Jens Gammelgaard forklarer, så er der ingen der kan sige, at kornet i Danmark er modnet på en bestemt dato.
Vandplanerne er også et område, som bestyrelsen håber at kunne komme med inputs til. Jens Gammelgaard er ikke i tvivl om, at vådområderne er en god ide, men når bureaukratiet sætter ind og forsinker EU udbetalingerne til landmændene, så giver det problemer.
”Det kan ikke passe, at EU skal sætte en kæp i hjulet for disse gode projekter”, siger Jens Gammelgaard.
I øjeblikket er der flere ting i EU's kommende landbrugsreform, der kan få betydning for danske landmænd. Det ligger i kortene, at der kommer en negativ konsekvens af Brexit, men hvad kommer det til at betyde for de europæiske landmænd – herunder de danske?
”Det er vel ikke fair, at resten af Europas landmænd skal betale for, at nogle andre melder sig ud”.
Formændene rejser mandag formiddag og er retur på dansk grund tirsdag aften, hvor de håber, at mødet har givet positiv genlyd og at Tom Tynan tager imod det udarbejdede materiale, som bestyrelsen har med.
”Vi er udmærket klar over, at det bliver svært at få noget igennem, men vi håber, at vi kan skubbe lidt på – det er det værd!”

Hvem er DLMØ?
Dansk Landbrug Midt- og Østjylland (DLMØ) blev dannet maj 2008, Bag fællesforeningen står 5 landboforeninger i det midt- og østjyske:

- Landboforeningen Kronjylland
- Djursland Landboforening
- Landboforeningen Odder-Skanderborg
- Samsø Landboforening
- Østjysk Landboforening

Formålet med DLMØ:

- DLMØ ønsker at varetage en række faglige og erhvervspolitiske opgaver i fællesskab vedr. planlægning, miljø, EUs Vandrammedirektiv og Natura 2000.
- Opgaverne kunne bl.a. være: At sikre landmænds interesser inden for miljø og natur i fht. øvrige myndigheder og interesseorganisationer.
- At arbejde sammen med andre landboorganisationer.
- At repræsentere landbruget over for offentlige myndigheder.
- At foretage diverse opgaver i forbindelse med Åbent Landbrug