Foto Spor1 1

Lodsejere kan være med til at lære unge om dansk natur og historie ved at lade deres jord indgå i et skolespor.

Danske skoleelever skal blive klogere på natur og historie, mens de får frisk luft og motion. Det er en af målsætningerne bag Spor i Landskabet og Skolespor, der gerne vil trække virkeligheden ind i klasseværelset – og undervisningen ud i det fri.  

Helt konkret er målsætningen at få etableret 40 såkaldte skolespor frem mod år 2020. Et Skolespor er en trampesti i umiddelbar tilknytning til skolen, som fører ud i det åbne land. Et typisk Skolespor er på 2-4 km, som skolen etablerer i samarbejde med lokale landmænd, foreninger og forældre. Formålet er at bruge naturen i lokalområdet aktivt i undervisningen. Skolesporet tager udgangspunkt i det omgivende samfund, og efterfølgende kan stien bruges aktivt i undervisningen.  Der er lige nu 10 aktive skolespor og 13 under udvikling.  

For at få skabt flere skolespor er skolerne og lokalbefolkningen blandt andet afhængig af, at de lokale lodsejere giver lov til at bruge deres jord til sporet. 

-Som lodsejer er der her en unik mulighed for at bidrage til livet i lokalområdet og til at give skoleeleverne mulighed for at lære mere om naturen og landbruget. Derfor håber vi, at lodsejerne vil sige ja, hvis den nærliggende skole spørger om lov til at lægge en vandresti på deres jord efter nærmere aftale, siger Kirsten Skou Ranvig-Forná, der er projektleder på Spor i Landskabet. 
 

En af de lodsejere der har lagt jord til et kommende skolespor i Underup ved Horsens er Svend Jørgensen. Han har desuden været aktiv i selve etableringen af sporet ved at få lavet aftaler med de øvrige lodsejere, hvis jord det nye spor går igennem.
 

- Hvis ellers et spor er tilrettelagt sådan at det ikke går igennem marker, hvor der dyrkes, men langs hegn og skel, så synes han, at det er en oplagt mulighed for at vise det moderne landbrug frem. Som landmand er det en god måde at vise, hvordan vi producerer. Der er måske mange skolebørn som ikke kender så godt til landbruget. Her får de mulighed for selv at se det.
 

Spor i Landskabet har til formål at forbedre befolkningens muligheder for på vandreture at opleve den danske natur på egen hånd. Sporene bliver lavet på baggrund af en frivillig aftale med lodsejerne, som etablerer vandrestier på deres jord.  

Spor i Landskabet har eksisteret siden 1997 og er et samarbejde mellem
Kommunernes Landsforening, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Skovforening, Friluftsrådet, Landbrug & Fødevarer, Landdistrikternes Fællesråd, Naturstyrelsen og Danmarks Jægerforbund
 

Læs mere om skolespor på sporilandskabet.dk eller se mere her.