DLMØ ved EU Kommissionen 1                                                       DLMØ Tom Tynan 1
                                                                                                                                           På billedet ses DLMØ-bestyrelsen sammen med Tom Tynan

Bestyrelsen fra DLMØ med bl.a. formand Christian Jensen og næstformand Peter Sommer Jensen er nu vendt hjem fra et spændende og succesfuldt besøg i EU Kommissionen, hvor de bl.a. mødte landbrugskommissær Phil Hogans højre hånd Tom Tynan.

DLMØ bestyrelsen havde på mødet Tom Tynans fulde opmærksomhed i en helt time, hvor de fik afleveret alle deres budskaber, og Tom Tynan besvarede samtlige spørgsmål så godt han kunne.
Emnerne var mange, men det var glædeligt for bestyrelsen, at Tom Tynan forklarede, at han havde fokus på den afrikanske svinepest, som truer fra Polen. Desuden kunne Tom Tynan fortælle, at Hogan var helt klar over, hvor udsat Danmark var i forbindelse med Brexit. Bestyrelsen fik overleveret problematikkerne med vandområderne og forsinkede EU udbetalinger til landmændene. Tom Tynan var ikke helt bekendt med situationen, men én af hans specialister blev straks sat til opgave at etablere en kontakt til Annette Toft, chef for Landbrug & Fødevarer.
DLMØ afsluttede mødet med at give Tom Tynan en kasse Pisner, som han blev rigtig glad for at modtage.   
Bestyrelsen for DLMØ var inden mødet med Tom Tynan blevet klædt på til dette af EU-politisk chef i Landbrug & Fødevarer, Niels Lindberg Madsen, og Annette Toft, chef for Landbrug & Fødevarer i Bruxelles.

Inden mødet med Tom Tynan var DLMØ bestyrelsen igennem et tætpakket program for besøgets 2 dage.

De besøgte Landbrug & Fødevarers kontor i Bruxelles, hvor de hørte Annette Toft, chef for Landbrug og Fødevarer, og Tobias Gräs, seniorkonsulent fortælle om Landbrug & Fødevarers arbejde i Bruxelles. Formændene fik her et indblik i europæisk lobbyarbejde.

DLMØ MødeHosLF SB Tur EU 2018 1                                                         DLMØ ved COPA COGECA 1

De besøgte også COPA COGECA, som er en europæisk landbrugsorganisation, der repræsenterer og arbejder for 23 mio. landmænd i EU.
Martin Merrild har tidligere været formand i COPA, men sidder nu som én af seks viceformænd i organisationen. I dag er det den tyske Joachim Rukwied, som er formand for COPA.
Hos COPA COGECA skulle bestyrelsen for DLMØ møde generalsekretær Pekka Pesonen, som i detaljer kunne forklare om organisationens historie, om det store lobbyarbejde organisationen laver for de europæiske landmænd og konkrete eksempler på sager, hvor organisationen har gjort deres indflydelse gældende. Bl.a. kan sagen om glyphosat og CAP-21 nævnes.
                                                                                                                                          
Endelig hørte de Chefkonsulent i Kødbranchens Fællesråd, Thomas Haahr fortælle om den EU-Mercosur handelsaftale, som var årsagen til, at landbrugskommissær Phil Hogan aflyste mødet med delegationen tre dage før afrejse.

Efter det veloverståede møde med Tom Tynan besøgte delegationen Central Denmark EU Office, som er Region Midtjyllands EU-kontor. Kontoret kaldes også bare Central Denmark, og er et blandt mere end 350 europæiske regionskontorer i Bruxelles. Bag Central Denmark står de 19 midtjyske kommuner og Region Midtjylland.

Til sidst nåede DLMØ bestyrelsen et stop i det Europæiske hus, hvor de fik en rundtur i Europas historie.

                                                                           DLMØIBruxelles SB 1

Hvem er DLMØ:
Dansk Landbrug Midt- og Østjylland (DLMØ) blev dannet maj 2008. Bag fællesforeningen står 5 landboforeninger i det midt- og østjyske:

       Landboforeningen Kronjylland
       Djursland Landboforening
       Landboforeningen Odder-Skanderborg
       Samsø Landboforening
       Østjysk Landboforening

Formålet med DLMØ:
 

    • DLMØ ønsker at varetage en række faglige og erhvervspolitiske opgaver i fællesskab vedr. planlægning, miljø, EUs Vandrammedirektiv og Natura 2000 
    • Opgaverne kunne bl.a. være: At sikre landmænds interesser inden for miljø og natur i fht. øvrige myndigheder og interesseorganisationer 
    • At arbejde sammen med andre landboorganisationer 
    • At repræsentere landbruget over for offentlige myndigheder 
    • At foretage diverse opgaver i forbindelse med Åbent Landbrug