Der var mange bekymrede miner til LMOs møde om fosforregulering 1 Der var mange bekymrede miner til mødet om fosforregulering.

Omkring 100 Midt- og Østjyske landmænd kunne med egne øre høre, at der ikke ligger ret meget faglig viden til grund for de nye skærpede regler om udbringning af fosfor på en femtedel af den danske landbrugsjord. Den endelige bekendtgørelse er heller ikke engang klar. Alligevel gælder reglerne fra første august 2018. 

Disse kendsgerninger fik en række landmænd til frustreret at tage ordet overfor Folketingspolitiker Kristian Pihl Lorentzen (V), kontorchef i Miljø- og fødevareministeriet, Hans Peter Olsen og direktør Morten Høyer fra Landbrug & Fødevarer. 
                                                                                                            Kristian Pihl Lorentzen (V) DSC06826 2
                                                                                                                                         

Alle tre erkender den store mangel på viden og beklager den hastighed, hvormed reglerne skal implementeres. I mens forsøgte forsker Thorkild Birkemose, Seges og rådgiver Børge Olesen, LMO at komme med realistiske bud på løsninger her og nu – og især på sigt. 

Flere af de fremmødte landmænd prøvede at tale for en udsættelse af ikrafttrædelses datoen, men det mente ingen af oplægsholderne på de lokale landboforeningers temamøde er en mulighed. 

-Vi kommer ingen vegne overfor EU med forslag om at rykke på den dato. Det vil betyde en reel genåbning af diskussionerne omkring landbrugspakken, så desværre, siger Hans Peter Olsen, mens Morten Høyer erkender, at man i erhvervet i sin tid er kommet til at overse dette område i begejstringen over at have fået landbrugspakken vedtaget. 

Folketingspolitiker Kristian Pihl Lorentzen (V) understregede, at det, på trods af alle besværligheder, er politikernes ansvar at få skabt de bedste rammer for landbruget og, at han derfor gerne vil tage imod alle de spørgsmål, som de midt og østjyske landmænd må sidde med og bringe dem videre til ministeren. 

-Det er vigtigt, vi får peget på alle de mange forskellige problemer, I må sidde med hurtigst muligt, understreger han. 

Miljørådgiver Maria Pilegaard, LMO vil tage imod disse spørgsmål og viderebringe dem, så det er bare om at tage telefonen eller fatte pennen. 

Det er især de sø- og vandløbs nære landbrugsarealer, hvilket svarer til ca. en femtedel af det danske landbrugsareal, som bliver ramt af de nye regler.
Det betyder, at en meget stor del af de Midt- og Østjyske landbrug bliver direkte eller indirekte berørt.

Mødet var arrangeret af de 7 lokale landboorganisationer:
Landboforeningen Kronjylland
Landboforeningen Midtjylland
Østjydsk Familielandbrug
Landboforeningen Odder-Skanderborg
Vejle-Fredericia Landboforening
Østjysk Landboforening
Familielandbruget Midt-Jylland