Arbejdet i Landboforeningen Kronjyllands bestyrelse var i 2017 præget af udfordringerne omkring vand. Regnvand, drikkevand, vandløb og vand, hvor der helst ikke burde være vand.

Fmd. Christian Jensen tog i sin beretning fat fra en ende af, og kom både ind på den aktuelle situation omkring drikkevandsboringerne i dele af Aarhus Kommune, hvor politikerne lægger op til forbud mod anvendelse af pesticider på markerne omkring drikkevandsboringerne. Han kom også omkring både det politiske arbejde med og landbrugets ønsker til indhold i den nye vandløbslov, der er på vej, og endelig kom han ind på de mange nye restriktioner, der er kommet, og vil komme på vandudledning. I den forbindelse blev der peget på muligheden for at etablere minivådområder, der selv om de ikke er specielt store, har vist sig meget effektive med hensyn til at fjerne overskydende kvælstof fra et stort opland.
 

Formanden kom samtidig ind på tonen samfundet og landbruget imellem. 

-Det er vigtigt at have en god dialog og positiv forhandlingsvilje både med kommuner og det omgivende samfund, understregede han, og pegede på, at man skal sætte ind på goodwill kontoen hvor man kan. 
-Vi kan altid få brug at hæve lidt på den konto igen for eksempel, når vi skal køre gylle ud. Positiv dialog betyder dog ikke holdningsløst nikkeri. 

På humoristisk vis fik Christian Jensen koblet Dronning Margrethes ord om det brugbare i at gøre noget unyttigt en gang imellem til landmændenes situation, når kommuner og myndigheder af og til melder ud med næsten umulige forlangender. Det fik debatten i gang, og mange havde friske eksempler på, hvordan man efterlever dronningens ord i dagligdagen på danske landbrugsbedrifter. 

I det hele taget var der livlig diskussion, god spørgelyst og en fin stemning blandt de ca. 100 fremmødte medlemmer.
         
IMG 0593 1      IMG 0605 1 

20180315 204753 1Generalforsamlingen genvalgte Christian Jensen som formand.