Som et led i Naturpakken kan lodsejere med jord i umiddelbar nærhed af et kommende vådområde- eller lavbundsprojekt få forbedret deres arealers beliggenhed. Det sker gennem jordfordeling.

Læs hele nyheden fra Landbrugsstyrelsen under Miljø- og Fødevareministeriet her.