Alle der erhvervsmæssigt håndterer levende svin skulle som bekendt have gennemført e-læringsprogramment "Hygiejnekursus for personer der erhvervsmæssigt håndterer levende svin" og modtaget et kursusbevis herfor senest d. 1. april.

E-læringsprogrammet har fokus på hvordan man kan mindske risikoen for at sprede mikroorganismer og husdyr-MRSA fra stald til samfund. Yderligere info og start af hygiejneprogrammet her.

Hvis du ikke allerede har gennemført e-læringsprogrammet, kan vi kun kraftigt opfordre til, at du får det gjort.