Fristen for ansøgning om de målrettede afgrøder er den 20. april. Det ser ud til, at der er områder i Danmark, hvor der er udfordringer med at komme i mål. Risikoen her er, at man bliver mødt med krav om obligatoriske efterafgrøder, uden kompensation.
Da opgaven er frivillig og skal løses i fællesskab inden for det enkelte ID15, vil der være nogle, der har bedre mulighed for at etablere de målrettede efterafgrøder end andre.

Har du allerede taget stilling, så skal du ikke gøre mere. Men hvis du stadig overvejer mulighederne, og kan se at du bor i et område med udfordringer, kan du nu overveje, om det kan betale sig, at ansøge om målrettede efterafgrøder inden den 20. april, og dermed få kompensation. Du kan altid søge nærmere vejledning hos din planteavlskonsulent. 

Forklaring af kort: 

Rød: Landmænd har arealer i et ID15 område hvor der mangler mere end enten 10 ha grundvandsefterafgrøder eller 100 ha kystvandefterafgrøder, og hvor der i begge tilfælde mangler mere end 20 % af de ønskede målrettede efterafgrøder. 

Gul: Landmænd har arealer i et ID15 områder, hvor der mangler mere end enten 5 ha grundvandsefterafgrøder eller 100 ha kystvandsefterafgrøder, eller der mangler mere end hhv. 10 eller 20 % af de ønskede målrettede efterafgrøder for grund- eller kystvand.