SEGES har igangsat en landsdækkende undersøgelse, for at få belyst omfanget af markskader forårsaget af hjortevildt (kron-og dåvildt).

Årsagen er, at bestande af både kron- og dåvildt breder sig i Danmark. Nogle steder er bestandene så store, at afgrødeskader fra dyrene er en alvorlig økonomisk belastning for de berørte landmænd. For at få fakta på bordet og kvalificere debatten, vil SEGES undersøge det estimerede skadesomfang for dyrkningsåret 2017. Undersøgelsen er den eneste af sin art i Danmark, og forventes brugt af beslutningstagere omkring den fremtidige forvaltning af hjortevildt. 

Man kan medvirke i undersøgelsen ved at besvare spørgeskemaet, som man finder ved at bruge linket her: Link til spørgeskema Skemaet bedes udfyldt senest d. 31. maj 2018.Selvom man ikke har nogle skader, bedes man alligevel besvare spørgeskemaet.

Når man svarer, og hvis man udfylder med emailadresse, deltager man i lodtrækningen om 3x2 flasker rødvin.
 

I november/december 2018 vil der blive afholdt møder, hvor resultaterne af undersøgelse præsenteres.