På trods af det skønne forårsvejr og på trods af starten på bukkejagten var mange mødt frem til foreningens temaaften om naborettigheder- og pligter.

Sten W. Larursen, SEGES gjorde os først klogere på rettigheder og pligter på landet, hvorefter Klaus Høeg, deltidsrepræsentant i Landbrug & Fødevarer gav os en indsigt i sit bestyrelsesarbejde i Landbrug & Fødevarer.

En god og lærerig aften.

IMG 0951 1   IMG 0953 1 

IMG 0992 1   IMG 0973 1