Bestyrelsen i Dansk Landbrug Midt- Østjylland (DLMØ) som Landboforeningen Kronjylland også er en del af kom en tur om bag facaden på de politiske udmeldinger, da den forleden mødtes med Liberal Alliances Folketingsmedlem Carsten Bach til en snak om dansk landbrugspolitik nu og her. Det var et godt møde, hvor bestyrelsen blev klogere på det, der rører sig i toppen af dansk politik.

                                                                                                               Carsten Bach Andersen, LA Folketingsmedlem Carsten Bach LA besøgte DLMØ 1

 -Det var et rigtig positivt møde og meget interessant, siger formand for DLMØ, Jens Gammelgaard, der dog må erkende, at LAs medlem af Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg og Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg, Carsten Bach ikke kan love landbruget noget som helst konkret for nærværende.

-Vi er alt for tæt på et Folketingsvalg. Alle partier spiller taktisk i øjeblikket og, for at være ærlig, landbruget har ingen større rolle i det spil, erkender Carsten Bach åbent. Han peger samtidig på, at regeringen, hvor landbrugsvenlig den end er, satser på så brede forlig som muligt i efterårets forhandlinger, således de fortsætter, uanset den politiske situation efter valget.

Carsten Bach er også selv positiv overfor landbruget og optaget af at få erhvervet fornuftigt ud af både tørkekrise og gennem påkrævende miljømæssige udfordringer.
Det gav han udtryk for hele vejen igennem mødet, men påpegede, at der i øjeblikket er strømninger i befolkningen, som kræver, at alle lytter – både politikere, hvis de vil genvælges og landbruget, hvis det vil overleve.

-I lever lidt på befolkningens nåde med hensyn til regulering mv, pointerede han, men mener også, at politikerne må stå ved landbrugets samfundsværdi og kompensere det, hvis man politisk rykker i de retninger, befolkningen taler højere og højere om.

Man skal danse
Carsten Bach (LA) vil ikke sige, at landbruget skal lægge sin faglige stolthed fra sig, men det skal være parat til at se sig selv lidt mere udefra for at kunne navigere i folkehavet.

-Politisk indflydelse opnår man kun ved at danse og hvis man ikke selv byder op engang imellem, skal man ikke regne med at blive budt op af andre. Sagt med andre ord: Ingen opnår noget ved ikke at ville indgå kompromisser.

Alligevel mener Carsten Bach, at en ”holden på sit” og retssager kan være gavnlige engang i mellem.

-En dom eller en udtalelse kan vise, hvor banen er henne og det er vigtig viden i et fortsat forløb, forklarede han DLMØs bestyrelse, der sidder med medlemmer, som er klemt af både drikkevandssager, udledningskrav til vandmiljø og fosforreguleringer. 

Jordfordeling
Spørgelysten på mødet var stor og næsten alle aktuelle emner blev berørt, blandt andet, at dansk landbrug i dag er præget af store maskiner, som kræver større marker for at være rationelle.

-Jeg savner lidt, at politikerne lægger ”HC Andersen”-billedet af dansk landbrug væk og tænker i det, som er virkelighed i dag, sagde Henrik Nielsen, der er fmd for Østjysk Landboforening, en af de fem landboforeninger under DLMØ.

-Helt klart, svarede Carsten Bach. Jeg synes staten skal kaste sine egne arealer ind i en stor jordfordeling. Vi trænger at kaste alt op i luften og få etableret en hensigtsmæssig jordfordeling. Det handler om at alle kommer med på en gang - også kommunerne.