Fem Landboforeninger og de to Familielandbrug bag rådgivningsvirksomheden LMO tager 1. januar 2019 endnu et skridt sammen.

Til årsskiftet samles foreningernes daglige administration i et fælles sekretariat.
Formålet er at styrke professionalismen i administrationen, og give medlemmerne endnu bedre service – både hurtigere, bedre, fagligt mere kvalificeret og mere effektiv i form af synergi på tværs af foreningerne; Landboforeningen Kronjylland, Østjysk Landboforening, LandboForeningen Midtjylland, Vejle-Fredericia Landboforening, Landboforeningen Odder-Skanderborg, Familielandbruget MIDT-Jylland og Østjydsk Familielandbrug.

At foreningerne får en lidt større central administration og et fælles sekretariat at trække på betyder også, at der er åbent i sommer-, efterårs- og vinterferier, så man kan få svar på sine spørgsmål, når man har behov for det.

-Jeg tror, det vil blive til stor glæde for medlemmerne, fordi der i et fælles sekretariat med flere ansatte også bliver nem adgang til specialviden omkring for eksempel forsikrings- eller pensionsspørgsmål, siger formand for Landboforeningen Kronjylland Christian Jensen. Vi lever i en verden, hvor man kræver professionalisme og overblik alle vegne. Det bør vi som medlemmer også kræve, at vores forening lever op til på det administrative plan.

Ny sekretariatsleder bliver tidl. landskonsulent for kødkvæg, Jørgen Skov Nielsen.  Sekretariatet får ét telefonnummer og adresse hos LMO i Søften.

-Det her bliver nyt og anderledes, men helt sikkert også godt, siger Christian Jensen, men understreger, at foreningens bestyrelse stadig suverænt tegner foreningens politiske ansigt udadtil, og står for alt det medlemsarbejde, der foregår hen over året. Den del forandrer sig ikke.

Endelig fortæller Christian Jensen, at det fælles sekretariat bliver styrket med en fuldtidsjournalist, som foreningerne, kan trække på for at sikre sig stadig større synlighed og gennemslagskraft i forhold til det omgivende samfund, politikere og nuværende- og potentielle medlemmer.