De første landmænd er nu gået i gang med frivilligt at etablere minivådområder med tilskud.

Som en del af Landbrug & Fødevarers og SEGES’ arbejde med den målrettede indsats kan du nu se på landmand.dk, hvis der er potentiale for at anlægge et minivådområde med tilskud på din jord. Det er vigtigt at understrege, at analysen på landmand.dk tager udgangspunkt i en teoretisk modellering af afstrømningen på terrænoverfladen og derfor kun er vejledende og til inspiration for den enkelte.

Den nye funktion er udviklet af SEGES. Tanken er, at landmanden på baggrund af oplysningerne på landmand.dk kan kontakte sin landbrugskonsulent eller en oplandskonsulent (se www.oplandskonsulenterne.dk) for at få nærmere vejledning om mulighederne for at få tilskud, den bedste placering, processen med mere. Rådgivning fra oplandskonsulenterne er gratis og uforpligtende.

Formålet med den nye service er at styrke informationen om, hvorvidt dine arealer måske kan spille en rolle i Landbrugspakkens kollektive målrettede indsatser.