Bestyrelsen har været på studietur til England.

Den første dag på turen stod i mælkens tegn, hvor vi besøgte Boltons Park Farm og Arlas mejeri i Aylesbury.

Boltons Park Farm er praktiksted for dyrlægestuderende i England, hvor de studerende kan omsætte teori til praksis.

IMG 2254 1IMG 2304 1

 IMG 2311 1

Arlas mejeri i Aylesbury er ét af Arlas tre mejerier i England, og producerer udelukkende konsummælk til London og omegn. Der produceres 24/7 året rundt med kun 50-60 ansatte incl. administrationen. Resten foregår ved hjælp af robotter. Facinerende at se, men vi måtte desværre ikke tage billeder af det :-(

IMG 2332 1  IMG 2335 1

 

Dag 2 gik til godset Salle Farms i Norfolk, hvor der dyrkes 2.000 ha. incl. forpagtninger. Der dyrkes hvede, raps, sukkerroer, bønner og ærter i et 7 års sædskifte foruden permanent græs. Derudover dyrker godset juletræer, og har et stort forretningsområde med natur og naturpleje samt skovdrift og udleje af jagt.
Vi sparkede dæk sammen med et par unge meget dedikerede ansatte, der bl.a. viste os et hus til marksprøjten, hvor alt skyllevand opsamles til genbrug.
Derefter havde vi fornøjelsen af at møde godsets danske driftsleder gennem 30 år Poul Hovesen, som gav et meget lærerigt indlæg om godsets planteavlsdrift, som nu i samarbejde med forskere og Big Data bygger på principper om sædskifte, reduceret jordbehandling og efterafgrøder. Meget tankevækkende og meget inspirerende.

IMG 2343 1  IMG 2364 1IMG 2386 1  IMG 2392 1

Herefter gik turen til Tulips kontor, hvor vi bl.a. fik en Brexit-snak. Brexit er bestemt ikke noget, de ser frem til, og er temmelig rystede over, at afstemningen gik, som den gjorde.

IMG 2412 1

Den sidste dag i England startede med bestyrelsesmøde i hotellets bar (som dog ikke var åben endnu :-))

IMG 2421 1

Derefter lidt sightseeing i Cambridge, som slutttede med en gang Fish & Chips.

IMG 2435 1IMG 2453 1


Sidste besøg gik til David Walston på Thriplow Farm, som gav os et spændende, lærerigt og tankevækkende indsigt i sit arbejde med efterafgrøder, som han ser som en vigtig og uundværlig hjælp til at forbedre jordens struktur og indhold af organisk materiale. “Efterafrøder er uundværlige” påstod han.

IMG 2497 1 IMG 2513 1  IMG 2525 1