Astrid Damtoft Jakobsen, som er kandidatstuderende fra Syddansk Universitet, er igang med sit speciale, hvor hun undersøger danskernes mening omkring ulve i Danmark.

Hun vil gerne høre landmænds holdninger til ulve i Danmark og deres indstilling til problemstillingen. Hjælp hende ved at besvare dette spørgeskema. Alle besvarelser behandles anonymt.