Svineproducenterne Finn Bay-Smidt og Peter Nygaard fra Ørrild har netop har besøg af miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

Ministeren kom for at høre om den specifikke jordfordelingsproces, de to landmænd og tre andre lodsejere har været involveret i og ved selvsyn at se, hvad umulig, våd landbrugsjord kan blive til med hjælp fra staten og velvillighed fra landmændene.

Alle trak i gummistøvler og gik en tur ud over det smukke, fredfyldte engareal. Undervejs fik alle parter vendt tankerne og talt om erfaringerne fra jordfordelingsprocessen, der har ført til dette resultat.

Repræsentanter fra Landbrugsstyrelsen og Naturstyrelsen deltog også.

Snakken går livligt mens det nye vådområde bliver besigtiget Foto Vibeke Rask Grøn 1          Miljø og fødevareminister Jakob Ellemann Jensen tv besøger landmand Finn Bay Smidt for at høre om jordfordeling og nye vådområder Foto Vibeke Rask Grøn 1