Dit kontingent ændrer sig

Den 1. januar sker der en ændring i det beløb, du betaler i foreningskontingent til din lokale forening og Landbrug & Fødevarer. Istedet for at betale kontingent ud fra din omsætning, skal du i fremsiden - som aktivt medlem - betale kontingent ud fra din produktion. For andre medlemskaber er der faste satser.

Men hvorfor ændre den måde kontingentet beregnes på? Formålet har været at finde den mest fair måde at fordele omkostningerne på og samtidig skabe en mere smidig måde at skaffe de nødvendige informationer på.

Den nye model har været undervejs siden 2017. Et udvalg af nye og erfarne medlemmer med forskellige størrelser bedrifter har udarbejdet modellen, der har været til høring i alle lokale foreninger og derefter er blevet besluttet i en revideret form.

Du vil få et nyhedsbrev med mere information om den nye kontingentmodel og beregningen af dit kontingent omkring samme tid, som du modtager din opkrævning, først i det nye år.