På årets generalforsamlng blev Christian G. Jensen genvalgt som formand for Landboforeningen Kronjylland.

Derudover blev der efter en ændring i vedtægterne vedtaget, at antallet af øvrige bestyrelsesmedlemmer nedsættes fra 10 til 8 personer.

Bestyrelsen fortsætter herefter med følgende øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Næstformand Poul Jakob Bønløkke, Anette Nørgaard Jensen, Christian M. Therkildsen, Christian Højgaard Weigelt, Finn Bay-Smidt, Jesper Kviesgaard Thomsen, Morten Schnack og Theo Van Diepen.

Bestyrelse 15.06.20 1