Landbrug & Fødevarer skriver den 26. august 2020 om Taksationskommissionens kendelse i de 9 lodsejeres taksationssager under Vandindsatsplan Beder:

De erstatninger, som Aarhus Kommune har tilbudt ni landmænd for ikke at bruge pesticider på deres marker, er alt for lave. Det vurderer taksationskommissionen i en ny kendelse. Det er et skridt i den rigtige retning, vurderer L&F og de lokale landboforeninger.

Det har taksationskommissionen vurderet i en nylig afsagt kendelse om den økonomiske konsekvens af kommunens påbud om ikke længere at måtte anvende pesticider. Kommissionen hæver erstatningen med 50 procent. Det er et stort skridt i den rigtige retning.

- Kommunens vurdering lød på 6 kr. pr kvm. Den beregning forhøjer taksationskommissionen nu til 9 kr., og et medlem afgav endda dissens og vurderede erstatningen til 10,5 kr. pr. kvm. Vores egne beregninger viser tab i størrelsesordenen 13-15,5 kr. pr kvm. Vi er derfor ikke i mål, men spiller i den rigtige retning, siger Charlotte Bigum Lynæs, chefjurist i Landbrug & Fødevarer, der fører sagen for de ni lodsejere med advokat Håkun Djurhuus som ekstern advokat.

Anerkender værdi
Taksationskommissionen anerkender samtidig, at prisen på jorden er 18 kr. før de indgribende påbud.

Der overvejes nu, om spørgsmålet om erstatningens størrelse skal tages videre til Overtaksations-kommissionen.

- Kendelsen er ikke udtryk for fuld erstatning. Vores landboforeninger, medlemmer og advokat har gjort et stort arbejde, og vores advokat anbefaler os at gå videre til overtaksation. Det skridt er en betingelse, hvis vi skal videre til domstolene, før vi opnår fuld erstatning, siger Charlotte Bigum Lynæs, som mener, at kendelsen i fra taksationskommissionen sender et vigtigt signal til kommunerne.

- Det er væsentligt, at kommunerne stopper med at give et standardiseret forslag om erstatning til berørte lodsejere. Kommunerne må ud og vurdere den reelle værdinedgang af ejendommen som produktionsjord med så markante restriktioner som disse forbud. I tilfældene her henviser kommunen til, at omlægning til økologi er muligt, men det er ikke et reelt alternativ.

Grund til optimisme
Jens Gammelgaard, formand for Odder-Skanderborg Landboforening, er glad for, at taksationskommissionen anerkender, at Aarhus Kommunes tilbud slet ikke var tilstrækkeligt, og at prisen på jorden er 18 kr. pr. kvm.

- Det er en sag, som vi i de lokale foreninger og i L&F-regi efterhånden har kæmpet med i mange år, og den er så principiel og vigtig, at vi selvfølgelig vil følge den helt til dørs. Vores medlemmer skal ikke have trukket den slags tiltag ned over sig uden en ordentlig erstatning og større faglighed, og taksationskommissionens kendelse giver da grund til optimisme om, at det kan nytte at kæmpe videre”, siger Jens Gammelgaard.

Sideløbende med erstatningens størrelse kører Landbrug & Fødevarer et andet ben af sagen om påbud om sprøjtefri dyrkning. Det handler om lovligheden af påbuddet, altså om påbuddet overhovedet er et nødvendigt indgreb på de pågældende ejendomme. Den sag verserer i landsretten mod Miljø- og Fødevareklagenævnet, som har stadfæstet kommunens afgørelse.