Landboforeningen Kronjylland har den 28. august 2020 ingivet høringssvar til Favrskov Kommune vedr. Vandforsyningsplan 2020-2030. Se høringssvaret her