I anledning af minksituationen blev nedenstående skrivelse udsendt den 5. november 2020 til aktive medlemmer af Landboforeningen Kronjylland

Kære medlemmer

I går traf regeringen en meget alvorlig og drastisk beslutning om at igangsætte aflivning af alle mink i Danmark. Ingen kender endnu alle konsekvenser af denne beslutning. Men det er de facto en lukning af en hel branche, som vil berøre både minkavlere og mange mennesker i følgeerhvervene dybt.

Det er en dybt tragisk situation for vores berørte medlemmer, - og for alle der er beskæftiget med mink. Landboforeningen Kronjylland arbejder tæt sammen med Landbrug & Fødevarer for at finde ud af, hvad der er op og ned på situationen.

Pt. ved vi, at alle besætninger skal være slået ned hurtigst muligt, hvilket giver et enormt tidspres, for at få det løst hurtigt. Vi er bekendt med, at der er mulighed for, at man forsat kan pelse mink, hvis man ligger uden for 7,8 km’s radius. Det er vigtigt, at man kontakter sit pelseri, inden man går i gang med aflivningen.

Bestyrelsen i Landboforeningen Kronjylland kan kun opfordre til, at vi hjælper de af vores kollegaer, der står i denne ulykkelige situation. Det være sig at kontakte sine kollegaer med social opbakning og tilbyde aktiv hjælp til pelsning og andet, hvis dette er muligt.

Det er vigtigt, at vi som landmænd står sammen, når nogle af os bliver så hårdt ramt af udefrakommende voldsomme beslutninger.

Landboforeningen Kronjylland vil også opfordre vores minkavlere til at kontakte både landboforeningen og jeres rådgivere, så I har et stærkt netværk omkring jer i denne svære tid.

I Velas er der nedsat en Task Force, som vil kontakte alle minkavlere med henblik på krisestyring. Landboforeningen Kronjylland stiller 5 timers gratis psykologhjælp til rådighed for minkavlere i personlig krise, dette vil blive tilbudt via minkavlernes rådgivere i Velas.  

Vi vil løbende sørge for at informere jer, når der er nyt i sagen.


På bestyrelsens vegne

Landboforeningen Kro#A43190

 

 


Christian G. Jensen
Formand