I Aarhus ådal har mere end 450 lodsejere modtaget et brev fra Aarhus kommune med en orientering om, at det store multifunktionelle jordfordelingsprojekt (MUFJO) endelig har fået tilsagn fra Landbrugsstyrelsen. 

Med MUFJO i værktøjskassen, kan vi i fællesskab gentænke arealanvendelsen således landbrug, natur, klima og miljø kan leve side om side.

I samarbejde med Aarhus kommunes er Landboforeningen Kronjylland ved at planlægge det første lokale lodsejermøde. Det bliver holdt omkring klima-lavbundsprojektet i Maden og de lokale lodsejere får tilsendt en invitation til mødet, når alle detaljer er på plads. 

                                                         

                                                                      20220311 124351 1