Til et velbesøgt lodsejermøde den 20. april fik repræsentanter fra Landboforeningen Kronjylland sammen med Aarhus Kommune drøftet mulighederne for et ca. 60 ha stort klima-lavbundsprojekt ved Maden omkring Borum.

Det er altid en fornøjelse, når der er god spørgelyst blandt de fremmødte 👍

Nu igangsættes en teknisk og ejendomsmæssig forundersøgelse, der blandt andet indebærer jordprøver i området og en snak med alle lodsejere om deres individuelle ønsker og tanker.

220420 Lodsejermode 2