Sammen med Landboforeningen Odder-Skanderborg og Østjydsk Familielandbrug har vi i dag holdt møde med fire lokalvalgte folketingspolitikere.

Vi kom omkring mange emner, og vi fik vakt deres interesse for vores område. Vi fik også mange gode indspil på nogle områder, hvor vi skal gøre os mere synlige.

Vi talte om klimasamarbejde med kommunerne og om de dilemmaer, der ligger i at lave CO2-regnskab. 🍃

Vi kom også omkring dilemmaer ved at være mindre landbrug og når man gerne vil naturen og prøve naturplejeprojekter af.

Et rigtig godt møde med gode indspark, dialog og fortællinger fra landbruget.

Tak til Malte Larsen, Camilla Fabricius, Michael Aastrup Jensen og Nick Zimmermann - Dansk Folkeparti

politikere 2