Europa Parlementet

Atter en dansker i Europa-Parlamentets landbrugsudvalg efter stærk dansk MEP konstituering

Venstres Jens Rohde har sikret sig en plads i Europa-Parlamentets eftertragtede landbrugsudvalg. Derved slutter 5 års tørke, uden et fast dansk medlem. Jørn Dohrmann fra Dansk Folkeparti indtræder samtidig som suppleant. Danske EU-parlamentarikere har tillige sikret sig vigtige pladser i industri- og energiudvalget, samt miljøudvalget.

Landbrugsudvalget kommer i de kommende år til at spille en afgørende rolle i implementeringen af den netop indgåede landbrugsreform, som vil være genstand for en midtvejsevaluering. Her vil der være mulighed for at søge at rette op på nogle af de mest bureaukratiske elementer af den ny reform.

I miljøudvalget får genvalgte Margrethe Auken (SF) selskab af nyvalgte Jørn Dohrmann, samt Christel Schaldemose (S) som suppleant.? Udvalget bliver rammen for parlamentets drøftelser af Europa-Kommissionens forslag til en ny luftpakke for Europa, hvis krav om 24 % ammoniakreduktioner i 2020 og 37 % reduktioner i 2030 er en bombe under dansk landbrugs vækstplaner for bæredygtig intensiv produktion. Dohrmann er heldigvis partifælle med udvalgets ordfører på den sag, britiske Julie Giring fra de konservative i ECR.

Fem danske EU-parlamentarikere har fundet vej til det indflydelsesrige industri- og energiudvalg, som sammen med miljøudvalget er kampplads for Parlamentets diskussioner om EU's klima- og energipolitiske mål for 2030.?

L&F ønsker i disse forhandlinger et højere ambitionsniveau for udviklingen af vedvarende energi – ikke mindst avancerede anden generation biobrændstoffer.

I udvalget er der genvalg til Bendt Bendtsen, som i den forgangene periode har været en vigtig dansk stemme i parlamentets største konservative EPP gruppe netop på klima- og energiområdet, mens det lykkedes Jens Rohde at sikre en plads som suppleant samtidig med pladsen i landbrugsudvalget. Rohde var i sidste samling sin liberale ALDE gruppes skyggeordfører på et forslag om revision af direktivet om vedvarende energi, og manden bag parlamentets brede kompromis om et 2,5 % iblandingskrav for avancerede biobrændstoffer i efteråret 2013. Nu har Rohde mulighed for at følge den sag til dørs, hvilket er godt nyt for planerne om at etablere et avanceret bioraffinaderi i Maabjerg ved Holstebro.

Socialdemokraternes Jeppe Kofoed og de radikales Morten Helveg Petersen indtræder tillige i industriudvalget, mens Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti er suppleant.

I øvrige udvalg vil Ulla Tørnæs (V), Ole Christensen (S) og Rina Ronja Kari (N) med pladser i parlamentets arbejdsmarkedsudvalg have muligheder for at konkretisere et af valgets store temaer om vandrende arbejdskræft, mens Christel Schaldemose og Ulla Tørnæs i udvalget for det indre marked kan være med til at sikre bedre rammevilkår for produktion og jobskabelse i EU. Ligeledes indtræder Bendt Bendtsen i udvalget for international handel – dermed kommer han helt ind i maskinrummet når parlamentet i første omgang skal forholde sig til frihandelsaftalen med Canada, og sidenhen resultaterne af forhandlingerne med USA og Japan.

Samlet set et stærkt dansk hold af EU-parlamentarikere, som efter konstitueringen står styrket i forhold til fremtidens politiske udfordringer.

Navn

Medlem af udvalg

Suppleant

Bendt Bendtsen (EPP)

Industri/Energi (ITRE)

International handel (INTA)

Ulla Tørnæs (ALDE)

Arbejdsmarked (EMPL)

Indre marked (IMCO)

Jens Rohde (ALDE)

Landbrug (AGRI)

Industri/Energi (ITRE)

Morten Messerschmidt (ECR)

Forfatningsområdet (AFCO)

Økonomi(ECON)
Industri/Energi (ITRE)

Anders Vistisen (ECR)

Budgetkontrol (CONT)

Budget (BUDG)

Rikke Karlsson (ECR)

Borgerklager (PETI)

Borgerrettigheder (LIBE)

Jørn Dohrmann?(ECR)

Miljø (ENVI)

Landbrug (AGRI)

Morten Helveg Petersen (ALDE)

Industri/Energi (ITRE)

Borgerrettigheder (LIBE)

Jeppe Kofod (S&D)

Industri/Energi (ITRE)

Økonomi (ECON)

Christel Schaldemose (S&D)

Indre marked (IMCO)

Miljø (ENVI)

Ole Christensen (S&D)

Arbejdsmarked (EMPL)

Fiskeri (PECH)

Margrete Auken (GRØNNE)

Miljø(ENVI)?
Borgerklager (PETI)

Rina Ronja Kari (GUE/NGL)

Arbejdsmarked (EMPL)
Budgetkontrol (CONT)

Økonomi (ECON)